Watertoren Leeuwarden

Archief project Watertoren Leeuwarden9 mei 2015


Na veel publiciteit en inzet van Simon Ferwerda die voor herbouw van de watertoren aan het Zuiderplein heeft gepleit moet geconstateerd worden dat het plan voor wederopbouw voorlopig in de ijskast moet worden gezet. Misschien dat er in de toekomst een generatie opstaat die het plan nieuw leven inblaast en het alsnog voorelkaar krijgt om de in 1972 gesloopte watertoren weer in het stadsbeeld van leeuwarden terug te krijgen. 22 januari 2015

Simon Ferwerda heeft donderdag 22 januari een onderhoud gehad met de heer Homme de Jong Controller Gemeente Leeuwarden/ Zakelijk directeur. (zie foto rechts) Dit om de in 1972 gesloopte watertoren die aan het Zuiderplein stond weer terug te krijgen in het stadsbeeld van Leeuwarden en te vragen hoe de gemeente Leeuwarden hierin een rol kan en wil spelen. Het idee werd positief ontvangen. De gemeente zal de originele bouwtekeningen opvragen en aan Simon Ferwerda toesturen. De gemeente verwacht een goed doortimmerd plan, inclusief tekeningen die bij de gemeente moet worden ingediend. Zij moeten de tekeningen en plannen goedkeuren en toetsen aan bestemmingsplannen e.d. Ook de plaats waar de watertoren moet komen hebben moet opnieuw bekeken worden want het Zuiderplein is in elk geval geen optie meer. Het is nu zaak om een team te formeren uit disciplines zoals o.a. de bouw, crowdfunding e.d. Met andere woorden mensen die bekend zijn met het opstellen van bouwplannen en mensen die ervaring hebben met het oprichten van een stichting (Vrienden van de oude Watertoren). Simon Ferwerda doet hierbij dan ook en oproep aan alle leden die positief tegenover het plan staan en denken iets bij te kunnen dragen zitting te nemen in een team wat belast wordt met het verder uitvoeren van het project Watertoren Leeuwarden. Dus voor de echt en serieus geïnteresseerden een mailtje naar: ferwerdanomis75@gmail.com.  Simon Ferwerda wil beslist geen officieel gedoe. Het moet leuk zijn en leuk blijven!

foto M. Algra 1961foto: S.J. Andringa
1963 Foppema (fotograaf)


Simon Ferwerda,  24 november 2015


Knipoog naar het verleden?

Ach kijk...een grote stad als ons leeuwarden moet natuurlijk ergens mee verrijkt worden. Dat idee hadden ze al in 1888 toen de Watertoren werd gebouwd op de hoek Schrans/Zuiderplein. Nu 126 jaar later worden we een echte City of watertechnologie. Verrijkt met een Campus. Een echte Campus wel te verstaan, Capital of Watertechnology heet het met een duur woord. Zo snel als u het uitspreekt staat het er. In schril contrast met wat ooit de oude watertoren was, staat nu verderop een uiterst modern gebouw wat ons in alle opzichten moet doen denken aan water. Het echte water er om heen is de Potmarge. Ik weet zelf dat we niet meteen moeten gaan brullen dat het nergens op lijkt en de vooruitgang niet is te stuiten, ook niet qua architektuur. Natuurlijk hadden de architekten Halbertsma en Verheul het nooit kunnen bevroeden dat in 1972 de gemeente het plan had geopperd om de prachtige watertoren (voor iedere Leeuwarder een herkenningspunt) toch maar te slechten. Hij had geen functie meer. Het stond de plannen voor een nieuw aan te leggen doorgangsweg in de weg. Loop es deur jonkje..hoor ik mijn moeder nog zeggen, nee eventsjes kieke nog, het imposante bouwerk, zo fors, zo hoog, het bij blijven stilstaan de moeite waard. Natuurlijk, het zijn 2 verschillende objekten maar beide hebben ze wel met Watertechnology te maken. Vanaf de bouw van de oude watertoren werd water uit het pikmeer gepompt en opgeslagen in de watertoren. We hadden water uit een kraan! Nu nog.het onderzoeken is nog niet gestopt. Mischien komen ze wel tot de conclusie, dat een echte watertoren toch de oplossing is. En ik denk dat als ik er langsloop, niet zal blijven staan en met bewondering tegen iemand zal zeggen zoals tegen mijn moeder toen...Mooi he?
Ik groet u Liwwadders, tot de volgende keer. 


SimonGepubliceerd op 18 nov. 2014


De in 1972 gesloopte watertoren aan het Zuiderplein in Leeuwarden, heeft een vriendengroep op facebook gekregen. Vrienden van de oude watertoren. Een platform om de foto's en verhalen die er nog zijn te delen. De plannen zijn om via crowdfunding oorspronkelijke de toren te herbouwen. We spraken met Simon Ferwerda, hij is één van de initiatiefnemers van het project.
14 november 2014, Simon Ferwerda
Vrienden van de oude watertoren. Vanmiddag een interview gegeven op de Willemskade aan GP.tv. Hierbij waren ook aanwezig de beide heren/eigenaren van het maandblad Ljouwert. Een naar mijn oordeel een superinterview waarin niet alleen mijzelf maar ook de heren van het blad aan het woord zijn geweest en ideeën besproken zijn van hoe nu verder. Zeer positief allemaal en we hebben goede hoop. De montage duurt een aantal dagen, er zal in geknipt moeten worden zodat ik een beetje toonbaar in beeld kom natuurlijk. Ik moet jullie zeggen dat dat niet meeviel, maar de heer Dirk Bood en Jane hebben beloofd hun best te zullen doen om het een mooi filmpje te laten worden. De verwachte uitzending is a.s. donderdagavond.bij G.P tv. Kijken dus. Check de site voor meer updates.

7 november om 16:09 Simon Ferwerda
Simon Ferwerda doet via facebook een oproep voor ideeën over wat de locatie zou moeten worden voor de te herbouwen watertoren.
Een greep uit de suggesties die worden gedaan zijn o.a. De plek waar ie ooit stond op het Zuiderplein / Schrans (idee Klaas Rein Noppert), bij de Harmonie of Prinsentuin (idee Jolanda Sijtsma), Troelstraweg (idee Bianca Postma), binnenstad (idee Simon Ferwerda), aan het einde/begin Oostergoweg bij de watercampus naast het spoor of anders langs het laatste stukje Badweg (idee Daniël Tiemersma), Aan de potmarge bij LC in de buurt (idee Albert Ypma), Op ut terrein van de gasoliet (idee Johan van Polen), Aan de rand van de stad en dan aan de Zuid kant (idee Hillie Bruinsma), Tearnzer Wielen (idee Johan de Jong). Teneur is dat de meeste Leeuwarders hem weer terug willen op de plek waar hij destijds in 1972 gesloopt werd nl. aan het Zuiderplein / Schrans Leeuwarden.

3 november 2014 Simon Ferwerda en Jan Bosma

Vrienden van de oude watertoren. Onze inspanningen achter de schermen lijkt vruchten te hebben af geworpen !! De pers krijgt belangstelling.in de Editie van Stadsblad Ljouwert. De maandelijkse huis-aan-huis krant voor Liwwadden zal een item worden gewijd aan het wel en wee omtrent de oude watertoren en hoe we die weer in oude luister zouden kunnen herstellen, misschien in het kader Culturele Hoofdstad 2018. Groeten, Simon Ferwerda en Jan Bosma.

24 oktober 2014, Johan de Jong
Als de wil er echt is kan de Watertoren er weer komen. Alle tekeningen zijn er nog dus inclusief de staat van materialen en detailtekeningen. In het Historisch Centrum Leeuwarden is een compleet dossier aanwezig waarin de bouwbeschrijving en het materiaalgebruik tot in detail zijn bewaard gebleven. Het dossier bij het HCL is op te vragen onder Collectienummer 410 Inventarisnummer 1428. Dat je bij de uitvoering ervan bij sommige detailonderdelen iets anders gaat bedenken kan ik me nog voorstellen maar er is nog voldoende know-how en vakmensen in Friesland die deze remake van de Watertoren aan zouden kunnen. Een burgerinitiatief om de sloop van de watertoren in 1972 ongedaan te maken door hem ergens opnieuw te laten herrijzen zou breed door alle partijen ondersteund moeten worden. Als je alle partijen zover krijgt dat ze inzien dat je met zo`n project Leeuwarden nog meer op de kaart zet en dat je daarnaast een goed businessplan bedenkt om de Watertoren zichzelf te laten bedruipen dan kan de toren er zo maar weer staan. Het heeft denk ik geen zin om diep te wroeten hoe het zo heeft kunnen gebeuren want daar krijg je de toren niet mee terug. Het gaat er nu om hoe een breed gedragen wens vanuit de bevolking gerealiseerd kan worden.

idee: Johan de Jong


Ik had de watertoren een tijdje terug al eens in gedachten bij de Tearnzer Wielen aan de Drachtsterweg. Lijkt me een zeer acceptabele plek voor de watertoren. Daar staat een niet meer in gebruik zijnde silo op het terrein van Gerben van der Weij Watersport. bij dat jachthaventje, die moet dan plaats maken voor de watertoren. Mooi in het zicht als je Leeuwarden in komt rijden via de Drachtsterweg. Je ziet precies in het midden de plek die ik bedoel. foto Google Maps


Idee: Arno Bergstra


Ik reed vanmiddag de stad binnen via de nieuwe Overijsselse laan, bij techum, en dacht... Dit is ook een verdomd mooi plekje. Plaats genoeg. Dezelfde sfeer als op de foto's uit 1880, zuiderplein. Alles nog nieuw en in ontwikkeling. En een mooi portaal voor de stad.Artist impression Arno Bergstra24 oktober 2014 Johan de Jong
Johan de Jong bouwt de site www.watertorenleeuwarden.nl  

De site is gebouwd naar aanleiding van een initiatief vanuit de bevolking van Leeuwarden om de watertoren, die in 1888 gebouwd en in 1972 gesloopt werd, weer terug te geven aan de Leeuwarder bevolking. Het is al weer 43 jaar geleden dat dit markante iconische bouwwerk uit het stadsbeeld verdwenen is maar er is toen ook meteen een gevoel ontstaan van dat dit nooit had mogen gebeuren. De sloop van dit prachtige ontwerp van de architecten H. P. N. Halbertsma en Jan Verheul had een dermate impact op het onderbewuste van veel Leeuwarders dat tot in de huidige tijd het nog steeds als een groot onrecht wordt ervaren dat de watertoren destijds werd gesloopt.

19 oktober 2014 Jan Bosma om 20:53
In Leeuwarden missen we deze mooie geweldige watertoren! De Facebookgroep Vrienden van de oude watertoren is opgericht om de vrienden van de oude watertoren een platform te geven, foto's en verhalen die er nog zijn te delen, en het streven is om via Crowdfunding of op wat voor manier dan ook deze geweldige toren aan onze inwoners terug te geven! Deze beeldbepalende toren zou toch echt de parel voor inwoners van Leeuwarden zijn op een CH2018! Ieder plan of initiatief is hier van harte welkom! (De naam van de Facebookgroep Vrienden van de oude watertoren werd later omgezet in Och heden juh, Liwwadden!