Watertoren Leeuwarden

Simon de Jong met Leeuwarder ferhaaltsjes en de Stichting Rijk voor Arm
Gepubliceerd op 19 mrt. 2015

Simon de Jong, bekend van het boek 'Leeuwarder Verhaaltjes', springt in de bres voor mensen met een minder gevulde portemonnee. Met de Stichting Rijk voor Arm is hij samen met een groep vrijwilligers een winkel begonnen aan de Voorstreek in Leeuwarden. In deze winkel zijn er, naast een hoop 'Liwwadder gesellighied', veel leuke spulletjes te vinden. En alles is betaalbaar voor iedereen!


 

Het boek kost 14,95 ex.verzendkosten en kunt u bestellen door even een mail te sturen naar: s.a.b.dejong@rijkvoorarm.nlOnder de Watertoren


Liwwadder ferhaaltsjes van Simon de Jong


Smeuige ferhaaltsjes van een rasechte Liwwadder. Simon de Jong weet als geen ander ons te beroeren en te laten lachen met zijn humoristische en uit het leven gegrepen verhaaltjes en belevenissen. Prachtig ook dat hij enkele van zijn verhaaltjes met ons op deze site wil delen. 
foto: Baukje Veld Hogeboom


Woensdag 12 november 2014 werd in in Café de Rus, Stationsweg 28 te Leeuwarden het boek van Simon de Jong ten doop gehouden. Simon de Jong hield in Café de Rus van 13.30 uur tot 16.30 uur een signeersessie en iedereen kon naast de signatuur van Simon een extra persoonlijke krabbel in het boek krijgen. De middag werd druk bezocht en de mensen die het boek besteld hadden maar niet zelf konden komen krijgen het met de post toegestuurd. Op de foto links Simon de Jong tijdens zijn signeersesie.Hieronder nog een opmerking van Simon de Jong zelf vlak voor het verschijnen van zijn eerste boek.


12 november 2014 Oké liefe faceboekfrienden en friendinnen het moment is aanbroken, 't foor mij nou D-Day, ik wulle jumme allemaal bedanke foor die liefe en mooie reaksies van jumme dat het mij steunt tot vandaag aan toe, maar vanemiddag is 't dan sufer! ik siene dan oek graag vanemiddag tussen 13.30 uur en 16.30 uur op mien signeersessie en uutlefering van mien boek, in Café de Rus, Stationsweg 28 te Leeuwarden en loof mie 't is foor mij net su spannend as foor jumme we ontmoete mekaar daar! oja as der nog iemand is die mien boek nog hevve wulle ik hevve der nog een paar, komme vanemidag dan naar de Rus, maar ik mutte der bij segge op=op.......... sie jumme!


Gepubliceerd op 8 dec. 2014

Het zal je maar gebeuren. Je schrijft met regelmaat leuke stukjes over je stad op facebook, en je pakt het idee op om deze verhalen in een boekje te bundelen. Leeuwarder Simon de Jong deed dit. Wat hij vooraf niet kon vermoeden gebeurde toch. De gedrukte boekjes gingen als warme broodjes over de toonbank.30 december 2014


oh wat is 't hier mooi Opa!


Op een mooie sundag, wu ik saampies met mien kleinseun eefkes deur oans mooie stadsje swalke....... we liepen rigting de Prinsentuun en ik dagt daar kenne we wel eefkes deurheene........ toen we daar liepen seid mien kleinseun ineens "oh wat is 't hier mooi Opa!" en met een glimlag van oor naar oor liep ie foar mie uut........ dat deed mie weer heulemaal terug denken aan toen ik self nog sun klein jongkje was, en samen met mien Opa deur de prinsentuun liepen en ik weet nog dat ik seker een uur naar de vogeltsjes in e kooi hevve sitten te kieken......... en de wust 't loofe of niet....... dat was oek het eerste waar mien kleinseun op af liep nadat we een heule poos naar de fogeltsjes hevve sitten kieken liepen we weer ferder....... plots rent mien kleinseun met een noodgang naar een boom, ik denk wat doet ie nou?, maar loop um maar vlug agterna .......... hij gaat naast de boom op sien knibbeltsjes sitten en kiekt naar de grond ........ en trekt der suh een heule lange wurm uut e grond........ "kiek Opa een wurm die kwam daar sumar uut dat gat", en wees met sien vingerke naar de grond...... ik denk nog wat mooi niet juh!, maar wist wel dat 't wurmke met naar huus sou gaan en dat Oma daar niet su blied met su wese! ......... maar ja must dat trotse kopke nou es sien!.......... ik moest wat fersinne dat 't wurmke niet met naar huus ging ........ plots skoot mie wat te binnen en ik sei teugen mien kleinseun " must es luustere jongkje, ast dou 't wurmke weer op deselfde manier in e grond kest krije as dat die der uutkommen is dan krijst dou fan Opa een tientsje!".......... mien kleinseun kiekt mie es bedenkeluk aan en begint plots te laggen, geeft mij die wurm in e hand en loopt snel weg ....... "ik benne suh terug Opa!", roept ie nog .... en foardat ik wat segge konne was ie al uut 't sigt ferdwenen, mij in ferbasing agterlatend ....... ik ging maar op 't bankje sitten en wagte tot ie weer terug sou komme......... dit duurde niet su lang en toen sag ik um alweer aankommen rennen en hij had wat in sien handsjes ........ ik sei wat hest dou daar jongkje?" ........... en hij hield met trots een bus haarlak omhoog ..........ik sei "wat must daar nou weer met?" ........ hij kiekt mie laggend aan en seid " geld ferdiene Opa!" ....... en pakte de wurm uut mien hand en spoot 't beesje heulemaal onder fan boven naar beneden en fan beneden weer naar boven ........ en toen ie klaar was stopte ie de wurm weer in 't gat........ net soas ie um der uuthaalt had en sei " suh! klaar Opa!" en hield sien handsje op .......... ik denk nog wat benne se teugenwoordug tog slim hé die kienderkes, greep naar mien beurske en gaf um een tientsje .......... en suh trots as wat liep ie met mij aan e han ferder.............19 december


De Emmakade.


Swalk ik daar wat over de Emmakade, siene ik ineens een soatsje rook in e verte en ik denk waar rook is, is vuur en waar vuur is....... mutte ik wese om een fototsje te maken nou!...... terwyl ik een fototsje maak hoor ik die branweerlui teugen mekaar praten..... seid 't mantsje boven aan e ladder "ik mutte een andere slang hevve, dese is folges mij ferstopt" ...... noh! seid 't mantsje die beneden staat, die folges mij de branweer commadant was, "das niet su erg, ik soeke um wel eefkes op!" ..... de andere mantsjes kieke mekaar es aan as of se segge wulle, die het waarskienluk wat teveul rook inademt......... 't tweede mantsje op e ladder seid teugen de bovenste " laat mij es eefkes kieke dan miskien sit der geen druk op"....... en pakt de slang aan en kiekt derin ......... en 't mantsje onderaan denkt ineens, og here su ik fergeten wese om de pomp aan te setten? en loopt snel naar de pomp en siet direkt dat de pomp nog uutstaat en seid "gloeiende...... gloeiende......"en set gauw de pomp aan ......... 't tweede mantsje staat nog steeds in de slang te kieken en seid ik snap 't niet ik hevve al de hendel overhaalt maar der komt niks uut en hij haalt de hendel nog es over en kiekt der naar, maar nou was de pomp wel aan, dus je kenne wel nagaan wat der toen gebeurde....... 't water spoat uut volle kragt uut de slang 't mantsje regt in e gesigt, sien helmke vloag met een rotgang van sien kopke af en hij kon sien evenwigt niet beware maar oek de slang niet meer vasthouwe dat de slang begon nou sien eigen lefen te leiden de slang die spoat maar in e rondte en de mantsjes floagen agter de slang aan om um te pakken te krijen...... de commadant draait sig deur al dat lawaai om en seid " wat doene jumme nou allemaal?"......... en hij hat 't nog niet seid of de slang spoat de comadant met folle kragt omfer........dese probeerde al pruttelent en proestent overein te kommen, maar werd futendadeluk weer ondersteboven spoaten.......... de drie mantsjes waren druk besug om de slang weer onder kontrole te krijen, totdat die éne bij de pomp ineens dagt, laat ik die pomp maar eefkes uutsette ........ de drie mantsjes riepen in koor "gelukkug" terwyl se in een grote plas lagen te drieven en oek de commadant was blied dat die weer op sien beentsjes stond ......... de drie mantsjes liepen weer naar de ladder en de slang werd deurgeven tot 't bovenste mantsje ......... dese haalde de hendel over en begon de brand te blussen ........ eindeluk dagt ik nog en toen hoorde we ineens allemmal geskreeuw en gefloek boven 't lawaai fan de pomp uut, de rook trok langsaam weg en 't mantsje boven aan e ladder doet de slang digt en roept naar beneden "doe de pomp maar uut hoor!" en ineens komme daar sun 15 mantsjes naar buutenproestent, pruttelent en floekend en 't eerste mantsje loopt dweilnat naar de commadant en seid teugen um " wat benne dit foar geintsjes jonge?.......we sitte daar met oans sigareclupke gesellug wat om e tafel een lekker sigaarke te roken en dan spuite jumme oans heulemal nat?" ............ nou ja seg!..........18 december 2014


't heule Hotel is ontploft.


Suas altied was ik weer es wat aan 't swalken deur oans mooie stadsje en siene ik ineens aan 't einde van e Voorstreek, flak foar de Kelders, dit tafereeltsje......... ik denke nog man! 't heule Hotel is ontploft, dus eerst maar es eefkes een fototsje make nou!......... daarna liep ik naar 't groate groepke mensen, want ik benne heulemaal niet nieuwskierug nou!......... dus froeg ik daar aan een mantsje "wat is hier allemaal gebeurt jong!" ......... 't mantsje siet mie us aan en seid " noh! ik weete 't niet precies maar se waren besug met 't slopen fan 't Hotel........ en ineens hielden se op!" ik sei " hoesu dan?, kwamen se der agter dat se 't ferkeerde pand aan 't slopen waren? " ...... 't mantsje kiekt mie es aan en seid "ja jou benne fast de leukste thuus hé?......... nee se hoorden ineens allemaal geskreeuw en gefloek uut dat gat daar wegkommen"......... "nou must ophouwe! " sei ik teugen 't mantsje hij kiekt mie weer es aan en seid "oké!" .en keek weer naar 't gat, sonder ferder wat te seggen......... dus ik stoat 't mantsje weer aan en sei " en toen?"....... 't mantsje siet mie es op en del aan en seid "oh de wuust 't tog wel wete?" en foardat 't mantsje ferder kon gaan met sien ferhaal, komt der een aardug groat kereltsje, in een mooi net swart pak met vlinderstrikje half om e strot hangend en onder 't stof sittend uut 't gat wegkommen en die roept "gloeiende.....gloeiende....... stelletsje onoselen" ........... en 't kereltsje komt mien kant oplopen, noh! ik greep geliek mien kans natuurluk dus ik hield 't kereltsje aan en froeg "wat deden jou daar nou in dat gat?" ....... 't kereltsje siet mie met sien swarte kop es aan en seid " 't is niet best man!, gisteravond su ik eefkes een fles wien uut e kelder hale.......maar die wien waar ik om sogt die kon ik niet viene, dus benne ik maar een paar flessen gaan proefen om te sien of ik een fles wien kon viene die 't selfde smaakte....... toen benne ik waarskienluk deur te veul wien te proefen in slaap dondert...... en ik wurd krekt wakker deur dat lawaai, ik dagt eerst nog sjeetje ik hevve gisteravond egt teveul hat want mien kop beukt wel heul erg, loop ik de trap weer op naar boven, sien ik ineens dat 't heule Hotel weg is...... hoe denke jou dat ik mie nou voel? ... gloeiende..... gloeiende" Ik benne maar bij 't kereltsje weglopen want sien humeur werd der niet beter op en benne dus maar weer naar huus toe gaan........ toen ik weer thuus kommen was, hevve ik mien vrouwke alles, onder 't genot fan een lekker bakkie koffie fertelt........... seid mien vrouwke " noh! dat is tog logisch dat 't kereltsje kwaad was? .......hoe suust dou 't viene ast savons naar bed gaast en de wurdst smorges wakker en 't heule huus is onder die weg? " ........ ik kiek mien vrouwke aan en seg " wat benne we weer slim niet juh!, as 't huus onder mie weg is dan benne ik oek niet meer in e slaapkamer boven wel?........ dan benne ik tog in e woankamer beneden?" ............ mien vrouwke kiekt mie es aan met die welbekende blik fan her en seid " koffie???" .........4 december 2014


Johannes en Eelke.


Op mien dagelukse swalk-toer deur oans mooie stadsje, stoate ik op dese twee mantsjes, uut 't gesprekje wat ik fan se hoorden bleek dat t éne mantsje johannes heete en de andere was Eelke Eelke bleek de eigener fan 't autotsje te wesen, teminste ik gaane der fanuut dat 't een autotsje was........ goh! sei Johannes "wat hest dou nou deen Eelke, hest de boodskappekar met de winkel uutnommen, sal de baas blied met wese" ..... Nee seo Eelke "dit is mien nieuwe auto..... hoe vienst um?" ....... "nieuwe auto?" seid Johannes en skiet in een bulderende lag Eelke die kiekt um es boas aan en seid " ja daar kest nou wel om lagge.... maar 't is een reuse makkeluk dinkje hoor!"...... Johannes pruttelde nog wat na fan 't laggen en sei toen " ja de hest geliek hoor Eelke...... de kest der nou su de supermarkt met in riede, hoest niet meer uut te stappen, raamke open en pakst de boodskapkes rekenst af bij de kassa en riedst su weer naar buuten.... ideaal hoor!" en hij proeste 't weer uut ....... de sagst dat Eelke steeds rooier om 't kopke werd dus sei Johannes, nadat ie weer wat bijkommen was " Noh "t is best wel een leuk wagentsje hoor Eelke, ik plaag die maar wat, maar eh wat fan motorke lijt der nou in sun dinkje?...... of hevve se twee gaten maakt in de floer waarst dien poatsjes deur heene steke must ?" en daar ging ie weer die Johannes, ik denk 't mantsje blieft der gewoan in, maar Eelke doet het kapke open en Johannes kiekt derin en rolde egt over de grond fan 't laggen, Eelke kiekt over 't stuurke deur 't raamke en seid "wat sist dou nou weer te laggen jong!" Johannes klom weer langsaam overeind en sei nog steeds laggend, "se hevve die bij de poat jong!" Eelke snapte der niks fan en stapte de auto uut en liep naar foren "wat seist dou nou? se hevve mie bij de poat? wat dan juh!" sei Eelke ..... noh! seid Johannes "must maar es kieke, der sit heulemaal geen motorke in" ........ en weer ging Johannes agterover, ik denk die kenne se straks fan de straat af skrape........ en jumme hadden dat gesigt fan Eelke mutte sien toen die onder 't kapke keek, nou selfs ik moest mie fashouwe aan de lanteernpaal die naast mie stond......... "maar, maar hoe kenne dat nou? seid Eelke ik benne hier tog riedende kommen egt waar" en hij keek Johannes heul ferbaasd aan..... noh! sei Johannes "dan hest seker tog twee gaten in e floer waarst dien beentsjes deur heene steke kest" en rolde weer over de grond....... Johannes stond weer op en sei "nou wagt es eefkes miskien sitte 't motorke wel agterin!"......... Eelke seid "nou must ophouwe mie de gek aan te steken Johannes ik sit hier maar mooi eefkes met"........ Johannes liep naar de agterkant, deed 't klepke open en sei "taaaaaadaaaaaa!" dus Eelke loopt oek naar de agterkant en kiekt aan de agterkant en seid "oh gelukkug ik dagt egt dat se nie bij de poat hadden hat" noh seid Johannes "'t falt gelukkug met Eelke, maar hevve se der nou een brommer motorke in set?" en begon weer te laggen, nou hat Eelke skienbaar sien nogt en klapte de deksel digt en sei " goeiedag Johannes klom het autotsje in starte um een reed weg terwyl Johannes nog steeds over de grond lag te rollebollen....... toen ik eindeluk de lanteernpaal weer los kon late en weer self op e beentsjes kon staan benne ik oek maar weer op huus aan gaan, thuuskommen hevve ik mien vrouwke alles wat ik beleefd hat onder 't genot fan een lekker bakkie koffie ferteld en samen hevve nog wat af lagt, Eelke hat oans es mutte sien........... hat sien dag nog minder maakt denk ik..........1 december 2014


De wasmasjiene.


Komme ik thuus is mien vrouwke heulemaal in paniek, se fliegt fan foar naar agter en roept alleenug maar "oh nee hé!, oh nee hé!" ........ dus ik sei teugen her "wat is der aan e hand juh!, doe eefkes rustug en gaane eerst es eefkes sitten!".... se gaat eindeluk sitten en ik sei "noh! fertel mie eerst maar eefkes wat is er aan e hand?" se pruttelt "wat is er aan e hand?, wat is er aan e hand? de wasmasjiene is weg!" ....... sei se proestent en ratelent ik sei" wat? segge jou nou ? hevve se inbroken dan?" ....... "ah nee juh, hij doet 't niet meer!" sei se en kiekt mie aan met een sorgelukke blik, dat ik proeste 't uut fan 't laggen natuurluk, se kiekt mie aan met een woeste blik en seid "oh! daar must niet om lagge, ouwe gek!"....... ik probeerde mien laggen wat in te houwen en sei "nee liefe daar hevve jou heulemaal geliek in, maar as dat alles is" en ik skiet weer in e lag, nou het is maar goed dat ik nog sukke goeie refleksen hevve, want wat der toen allemaal naar mien kop smeten werd.......... dus ik denk foardat ik een heule nieuwe huushouding kope mut sei ik maar " niks aan e hand liefe, dan gaane wij tog eefkes een nieuwe kope!" .......... en her gesigt klaarde al aardug op, dus wij op naar de winkel, op e Bleeklaan sit Bouma, dus daar maar eefkes kieke niet, wij lope de winkel naar binnen en direkt komt der sun ferkoper op ons af en die vroeg "kenne ik jumme helpe of wulle jumme eerst eefkes kieke?" .......... noh! sei ik wij benne op soek naar een nieuwe wasmasjiene want die ouwe doet 't niet meer........ hij kiekt mien vrouwke us aan en ik denk, doe het niet jonge, niet nou!....... en 't was net of ie 't begrepen had en keek mij weer aan en sei "dat komt nou goed uut, we hevve net een nieuw model binnen kregen dat is een snelwasser" ik sei "een snelwasser?" de ferkoper seid "jawel meneer dat is 't nieuwste fan 't nieuwste op dit gebied" en hij loopt foar oans uut naar agterin de winkel, hij wiest een wasmasjiene aan en sei "dit is um dan ...... de snelwasser een ideaal ding bevoorbeeld je wulle een trui wasse, dan doe je 't deurke open, trui derin, deurke weer digt, seep derin, knop aan en heen/weer, heen/weer...... klaar!.... as je nou een broek hevve, deurke open, broek derin, deurke digt, seep derin, knop aan, heen/weer, heen/weer..... klaar of een laken? deurke open, laken derin, deurke digt, seep derin, knop aan, heen/weer, heen/weer.... klaar! noh ik denk foordat 't mantsje de heule kledingkast gaat opnoemen, sei ik "geweldug jong! dit is um dese mutte wij hevve niet liefe?" en ik kiek mien vrouwke aan en die knikt heul tefreden met her hoofdsje en seid teugen de ferkoper lekker makkeluk, foaral met die kleinkienders fan oans" ....... de ferkoper kiekt der aan en seid "kleinkienders? hevve jou dan oek fan die poepluiers?" en mien vrouwke seid "ja gelukkiug niet suveul meer "..... noh! seid de ferkoper "dat gaat oek heul goed met dese wasmasjien je pakke de poep ......." toen hevve ik um maar eefkes onderbroken want ik denk daar begint ie weer, dus ik sei "ja dat weete ik nou wel, dat kenne ik oek wel hoor, je pakke de poepluier, doene 't deurke open gooie de poepluier derin, seep derin, knop aan, heen/weer, heen/weer ... klaar!, kiekt die ferkoper mie ferbaasd aan en seid " Nee meneer!" ik sei heul ferbaasd "nee meneer?" hij seit "nee meneer nou hevve jou de heule kamer onder de poep sitte, want jou hevve 't deurke niet digt deen".......... nou ja seg! ...........25 november 2014


Houdt die bus!


Dit von ik sun pragtug gesigt ik denk hier maak ik eefkes een fototsje fan ...... dus ik klim op 't dak van van Gend & Loos loads en maak dit kiekje ........ mooi niet juh! de bussjauffeurs die met mekaar staan te praten, de menskes die om de goeie bus soeke.......... de bus naar Joure die net fertrekt .......... ho wagt even de bus naar Joure die net fertrekt? ....... die mutte ik juust hevve........ houd die bus!...... hoe komme ik nou snel fan dit dak af? ......... houdt die bus .......... gloeiende, gloeiende .........kenne ik weer een uur wagte.........

24 november 2014


De olifantsjes.

  

Je bent een Liwwadder als.... 20 uur · Op mien dagelukse swalk-toer deur oans mooie stadsje Leeuwarden, belan ik op e stationsplein daar hoorde ik een hoop kabaal en siene daar een hoop mensen staan......... ik denk wat krije we nou? siene ik daar plots 5 of 6 heule grote olifanten aankommen ....... ik wrief mie wat in mien oogjes en kiek nog es ........ maar nee de olifantsjes waren niet ferdwenen ik denke niet best wel jong! gaane ik es een keertsje op e middag naar café de Rus, nimme een paar bierkes en dan siene ik nou olifantsjes? ....... noh ja gelukkug benne 't geen rose olifantsjes want dan wist 't nog niet.......... en plots seid sun vrouwke naast mie " mooi hé meneer dat se die tradisie tog in stand wulle houwe" .......... ik kiek her es aan en segge "hoe bedoele jou vrouwke?" ....... noh sei se " dat as 't cirkus in e stad is, dat se dan eerst eefkes een rondsje deur de stad make, om aan te geven dat se in de stad benne!" ....... ik kiek 't vrouwke es aan en geef her fan bliedskap een dikke tuut op e foarhoofd. 't vrouwke skrikt en gaat in een soart fan karate houding staan en seid "as jou dat nog één keer flikke ....... wees gewaarskuwd mantsje ik kenne karatea hoor!" en se siet mie wat gremietug aan....... ik sei "doene niet su gek juh!..... ik benne gewoan su blied dat jou die olifantsjes oek siene!" ......... 't vrouwke kiekt wat om her heene en je siene se gewoan denken, folges mij het 't mantsje wat te lang in e sonne lopen .......... ik wu her een hand geve, en dan weer deurlope, maar se maakte sukke rare bewingkjes dat ik dagt ik kenne maar beter make dat ik hier futkomme........... een stukje ferder wu ik tog een fototsje make, want as ik dit thuus fertel, laat mien vrouwke mie oek opsluute denk ik..... terwyl ik 't fototsje maak siene ik daar heulemaal agteraan een mantsje staan, nou ja mantsje? 't leek wel een reus....... en de laatste olifant siene ik ineens met sien slurfke 't mantsje foluut raake dat je hoorde gewoan een doffe dreun, toen die reus neerkwam....... en het olifantsje trompetterde der lustug op los..... ik denk nog wat komt dat mij bekend foar........ toen ik thuus kwam hevve ik onder genot fan een lekker bakkie koffie alles aan mien vrouwke ferteld, die sat mie su ongelofug aan te kieken..... se stond op, kwam naar mie toe snufte wat en sei " ja dat dagt ik al, was 't gesellug in e kroeg?", .......... nou ja gelukkug hevve ik de foto;s nog ............20 november 2014


Cambuur.  


Simon de Jong 24 min. Ik denk ik mutte maar weer es naar een wedstried fan oans mooie clubke SC Cambuur nou!, dus ik mien wandelskunen maar aantrokken en ik su de deur uut, seid mien vrouwke ineens “ja en waar suust dou heene? “ ik sei “ ik gaane naar Cambuur!” ……… noh seid mien vrouwke, suust dat nou wel doen? ……. De weest ’t hé ast dou naar Cambuur gaast ,verliese se meestal nou!” ……….” A juh! su hevve nou al een berg puntsjes dus ’t kenne nou wel wat lije!” sei ik …….. “noh ja de must ’t self wete!” sei mien vrouwke en ging weer naar de keuken, ik sei ja juh! ’t komt nou wel goed hoor tot sumeteen!” en ik liep rigting ’t Cambuur Stadion…….. het was weer een volle bak, dus lekker druk, ik ging op mien vaste plekje sitten om te kenne genieten van de wedstried…… komt der sun oud mantsje naast mie sitten met een hond, ik weete niet wat fan soort ’t was, maar late we maar segge sun kleine asbakkeras ……… maar hij hat wel een Cambuursjaaltsje om, een Cambuurmutske op en een Cambuurshirtsje aan, dus ik sit dat hondsje wat op en del aan te kieken en seid ’t mantsje “goeiemiddag” dus ik sei “goeie, seg dat hondsje fan jou hé, das tog wel egt een fanatieke Cambuur supporter ak ’t su es bekiek of niet?” seid ’t mantsje teugen mij “ ja jong! Dit is folges mij de groatste supporter die Cambuur het, dit beestje is stapelgek op Cambuur ……….. as Cambuur skoort hé dan klapt ie met sien foorpootsjes en blaft ie “ ik kiek ’t mantsje es aan en denke nog, folges mij best dou eerst eefkes bij de Cambuur Bar aanweest foordast hier kwamst, maar ik rook oek niks bij um teminste niks wat de geur van alkohol hat ……… maar goed we benne een kwartierke in de eerste helft besug en ja hoor Cambuur skoort de 1-0, nou iedereen juige as een gek en ik kiek onmiddeluk naar ’t hondsje nou…….. en ’t hondsje gaat op sien kont sitten en klapt met sien foorpootsjes 1 maal en blaft oek 1 maal, ik denk ’t mutte niet raarder wurde……… ongeveer vijf minuten foor de rust skoort Cambuur de 2-0 dus iedereen weer overeind en juige ……… ik keek weer naar ’t hondsje en de wust ’t loofe of niet hé, maar ’t hondsje gaat weer op sien kont sitten en met sien foorpootsjes klapt ie nou 2 maal en hij blafte 2 maal, noh jonge ik wist niet wat ik sag maar ’t was rust en ik haalde een bakkie koffie en fertelde bij de koffievrouwke over die hond nou, die sat mie met een paar groate ogen aan te kieken jong!, dat ik dagt ik mutte hier futwese anders laat se mie nog opsluute oek, dus ik maar weer gauw naar mien plekje en ’t hondsje en ’t mantsje saten der nog steeds……… affijn we waren weer een kwartierke besug en Cambuur skoorde de 3-0 weer een gejuig van jewelste natuurluk, maar ik keek weer naar dat hondsje fanselst …….. en ja hoor hij ging weer op sien kont sitten en klapte met sien foorpootsjes 3 maal en blafte 3 maal, noh jong! Se konnen mij wel wegdrage …… geweldug! En ’t mantsje siet dat ik naar sien hondsje sit te kieken en seid “ siest nou wel!, dat sei ik die tog!” ………. Ik sei “ man ik viene dit geweldug!, maar wat doet ie nou as Cambuur verliest?”, ja je wurde wel wat nieuwskierug nou!......... noh! seid ’t mantsje “dan maakt ie een dubbele salto met een halfe skroef” …….. ik kiek ’t mantsje es aan en segge “ welke kant op, links of rechts?” seid het mantsje “ dat hangt derfanaf ……….. waar ik um raak!” ………. Nou ja seg!....19 november 2014


Pianohannel Ganzevoort.  


Swalk ik daar weer es wat over de Nieuwestad, siene ik daar ineens de pianohannel van Ganzevoort……… nou ik benne su as jumme al wete spiekergek op musiek, dus ik denke ik gaane daar es eefkes binnen kieke nou! Affijn ik loop daar naar binnen en jonge, jonge wat een mooie piano’s stonden daar…….. dus ik loope fan de éne naar de andere piano en gaane overal eefkes agter sitte……. ’t Duurde niet su lang of daar kwam al een ferkoper op mie af en die sei “kenne ik meneer miskien oek helpe?” ik sei “jonge dat su een wonder wese! “ hij kiekt mie aan en seid “hoesu dat dan?” noh! sei ik ik viene die piano’s allemaal geweldug om te sien, maar ik kenne der niet een pepernootsje op speule” ,om maar een bitsje in de tied van nou te blieven nou!, het mantsje kiekt mie wat aan en denkt natuurluk wat mutte dat mantsje nou in e pianosaak as ie der niet eens op speule kan, maar hij bleef heul friendeluk en sei “dan hevve ik precies iets foar jou, komme maar eefkes met” en hij pakt mie bij mien arm en nam mie met, ik denke nog wat salle we nou krije, ik hevve niks deen en nou pakt ie mie al beet, dus ik ging met um met maar was wel een bitsje wantrouwent, ja je wete ’t maar nooit nou!...... affijn komme we agter in e winkel aan staan daar 3 van die grote pianos teugen de muur aan, weest wel van die groate regtopstaande piano’s diest oek wel es teugenkomst in de koibow films in die grote saloons……. Hij kiekt wat om sig heene en seid dese piano’s kenne uut hun sels speule…….. ik denk ja hoor dat hevve ik natuurluk weer komme der straks van die mantsjes aanlope die dit kereltsje sun wit jaske met de mouwtsjes op de rug aantrekke en segge komme jou maar es eefkes met……… maar ’t kereltsje kiekt mie aan en seid “ja egt waar dese dingen noeme se pianola’s”…….. dus ik kiek weer om mie heene en denk waar blieve die mantsjes nou? foar dat ’t erger gaat wurden met um…….. maar ’t kereltsje gaat agter de piano sitten en drukt op een knop en de piano begint te speulen……. heulemaal uut sig self en ’t kereltsje stapt der agter fut en dat ding speult gewoan deur geweldug!........ toen werd ’t kereltsje deur sien baas roepen dus sei die “ik mutte eefkes weg, kieke jou maar eefkes dan benne ik su weer terug”…….. dus ik gaane agter die piano sitten, doene ’t klepke omhoog en doene net of ik aan ’t speulen benne, en foar dak der erg in had stonden der allemaal menssen om mie heene en allemaal klapten se foar mie as ’t nummer afgelopen was, dus tijdens ’t nieuwe nummer sei ik teugen de meute “ja mooi hé mensen, ik kenne dit oek met één hand” en stak één hand omhoog de mensen allemaal nog harder klappen…….. ik sat der goed in dus ik denk ik gaane nog eefkes wat ferder dus ik sei teugen de meute “en dan nou tot slot kenne ik ’t nog met losse handsjes” en stak beide handsjes in de lugt, nou de hast die kopkes mutte sien juh! de éne nog ferbaasder dan de andere…….. en se klapten su hard dat de handsjes aardug rood begonnen te wurden, totdat ’t mantsje terug kwam en sei “ salle ik der een nieuw boekje in doen met wat nieuwe nummerkes? “ ……… toen hadden een paar mensen mie deur folges mij en ik sei toen, “morgenmiddag selfde tied selfde plaats weer een nieuw konsert van mij……. goeiemiddag! En liep maar snel weer de winkel uut, thuus komen hevve ik onder ’t genot van een bakkie koffie mien vrouwke ’t heule ferhaal fertelt se sei “ dou oek, astou dien ferstand weer krijst, wurst fan bliedskap weer gek folges mij”…….. nou ja seg!......18 november 2014


Ouwe kienderwagens.


Op mien dagelukse swalk-toer deur oans mooie Liwwadden kom ik uuteinluk uut op e Jelsummerstraat en wat siene ik daar?.......... een okasion hannelaar van ouwe kienderwagens ik denk dit liekt mie wel leuk foar een fototsje nou!....... net toen ik dit fototsje ston te maken, hoorde ik seer toefallug hoor, een gesprek tussen de hannelaar en een moeke ...... nou dat wu ik niet misse natuurluk dus ik wat digterbij...... seid de moeke "ja ik viene dit wel een leuk modeltsje"....... ja sei de hannelaar "dit is oek sun topmerk hoor die siene je niet suveul meer ....... en hij sitte oek nog su mooi in e lak nou"............ ja seid de moeke "maar ik viene die witte hier foaraan oek wel mooi, ik twiefel wat tussen dese twee"......... ja seid de hannelaar, "jou mutte ;t natuurluk sels wete, maar dese staat wat hoger op e wieltsjes dan die witte, dus dat betekent dat die betere feerkes het nou!"...... maar 't vrouwke kiekt nog steeds bedenkeluk van die swarte naar die witte kienderwagentsje en seid " ja ik wete 't niet, ik wete 't niet ........" noh seid de hannelaar "weet je wat we doene? 't is tog een bitsje druk hier dus jou denke der nog es eefkes goed over na en ik helpe eefkes eerst iemand anders, as jou foor jeself beslist hevve dan roep je mie maar eefkes........." en de hannelaar loopt bij 't vrouwke weg en loopt rigting mij....... hij kiekt mie wat aan en seid " jou hoeve fast geen kienderwagentsje hé?" ik kiek um heul ferbaasd aan en segge "goh! man hoe siene jou dat su?" hij kiekt wat triomfanteluk naar mij en seid " ja as jou dit werk al jaren doene, dan krije jou vanselfs mensenkennis" ......... ik denk nog ja en oek ferwaandheid maar goed, ik sei teugen 't mantsje "mutte jou dat vrouwke nou niet helpe met haar keuse?" seid ie "nee jong su as ik al sei ik hevve mensenkennis, dat witte wagentsje is een bitsje goedkoper maar ik kenne her tog overtuuge en se nimt die swarte let maar op!" ik denk nog wat een eigenwies kereltsje niet jong!, 't vrouwke roept de hannelaar bij her, hij siet mij nog es laggend aan en loopt naar 't vrouwke ........ "soh! vrouwke benne we der uut?" vraagt ie aan her ........ seit se "nou ik viene dese swarte wel mooi hoor! maar eigenluks oek een bitsje duur!" .... 't mantsje krabbelt um es wat op sien kalend wurdend agterhoofd en seid " noh vrouwke dan salle ik 't es eefkes goed met jou make..... dan geve ik jou der oek nog son sonneparasoltsje gratis bij en ik poets um nog es eefkes mooi foar jou op en............ ikgeef je der een voetstapkes garansie op, dat wulle segge dat je der een vijfhonderd voetstapkes garansie op krije , hoe liekt dat?" 't vrouwke loopt nog es om 't kienderwagentsje heen en seid "oké dan is ie ferkogt!" mooi sei 't mantsje "dan kenne je um aan 't eind van e middag mooi gepoetst ophale" ....... en 't vrouwke liep su blied as een kien weer weg, de hannelaar komt naar mie toe en seid "wat hevve ik jou seid ....... mensenkennis nou!"........ nou ja!16 november 2014


't Hoeksterkerkhof


Swalk ik daar weer es deur oans mooie stadsje en komme il aan op 't Hoeksterkerkhof en siene daar dit mooie tafereeltsje...... ik denk hier mutte ik eefkes een mooi fototsje fan make nou!.......... een mantsje komt de skuur uutlopen en seid teugen de twee andere mantsjes kiek hij wulle een fototsje fan ons make mutte we wel eefkes naar um kieke natuurluk......... 't mantsje fooraan ging op sien karre sitten en se teugen sien kiendsje must wel eefkes lagge naar de fotograaf....... iedereen was druk besug om der maar op sien mooist op de foto te kommen, dus ik pak mien kameratsje en kiek deur mien lenske om 't fototsje te nimmen........ sien ik daar ineens iets vreemds aan 't gebouwtsje aan de regter kant....... ik knip 't fototsje en kiek daarna meteen naar 't gebouwtsje........ ik denk sie ik dat nou goed? ik loop wat rigting 't gebouw en ja hoor ik hat 't goed sien.......... daar hing een mantsje aan een vensterbank van een raampke........ ik sei teugen 't mantsje "wat benne jou daar nou aan 't doen?"....... noh! seid 't mantsje "ik wu eefkes via de buutenkant omhoog klimme 't dak op.... kwam ik der hier agter dak eigeluks hootevrees hevve ... nou goed?" ik denk nog dat mantsje het wat teveul ijle lugt innomen daarboven....... "maar ehhhh ik su wel eefkes wulle dat iemand mij eefkes helpe wuu, ik beginne wat kramp in mien vingerkes te krije en de meest vingerkes benne al heulemaal wit dus ....... ik siene daar toevallug een ladderke onder 't mantsje leggen dus die duw ik omhoog en su kon 't mantsje weer naar benee komme........... één keer benee sei ik "hoe kwam dat nou?"......... noh! seid 't mantsje toen jou een fototsje wuden make, dagt ik ja ik mutte daar niet met mien rug op, dus ik draaide mie eefkes om, maar ik was fergeten dak op een ladderke stond, dus die donderde su onder mie weg, nou hevve su mie altied leert dat as der een fotograaf is die een fototsje wul nimme, dat je dan altied stilstaan mutte, dus daarom sei ik niks"........... nou ja seg!..........15 november


`t Standbeeld


Op mien dagelukse swalk-toer deur oans geweldug stadsje, belan ik natuurluk weer op 't Zaailand....... siene ik daar ineens een mantsje staan te kieken en die staat stokstief....... de mensen ferderop bij de fietsen sitte oek al freemd naar um te kieken....... dus ik denk wat krije we nou weer nou....... na een kwartierke naar um keken te hevven, had ie nog niet een teun bewogen folges mij........ dus ik denk su 't een pop wese? ....... su diy een stunt wese fan dat programma Poets? ......... dus ik kiek wat om mie heene of ik die kamera's oek viene kon, maar alles wat ik sag, geen kameras......... dus ik naar dat mantsje toe en loop eerst es wat om um heene........ bekiek um van kop tot teun .......en dagt dat 't mantsje wel egt was, ........ dus ik sei teugen um "alles goed mantsje?"........... hij sei niks, sien ogen bewogen niet eens dus ik weer " ik weet dat 't koud is mantsje maar dou best tog niet bevroren wel?"......... nog geen beweging of geluud van um....... dus ik tik um op sien skouder, tik um op sien hoofdsje....... pak sien briltsje af en set um oek weer terug, trek wat rare gesigten foor sien neus, maar wat ik oek deed hij bleef maar stokstief staan....... inmiddels waren der al heul wat mensen bij kommen staan en sei een vrouwke teugen mie, "ja wat een vreemd mantsje hé ik hevve sien dat ie hier nou al son vijf uurkes staat en hij beweegt maar niet"........ komt der sun klein hondsje aan die loopt wat om 't mantsje heene te snuffelen, ik denk ja hoor nou sast et hevve, en ja hoor 't hondsje tilt sien pootsje op en piest su teugen het mantsje aan......... maar nee hoor nog geen beweging, ik denk dat kenne niet en loop naar 't mantsje toe en segge " seg hevve jou dat nou niet vernomen? wat dat hondsje bij jou deed? " ........ maar nog geen beweging en nog geen antwoord dat ik begonne een bitsje gremietig te wurden ik denk hij sit mie de gek aan te steken ........ en net op 't moment dat ik um aanvliege wulle.......... draait 't mantsje sien hoofdsje om en kiekt mie aan....... nou jonge ik skrok mie doad natuurluk, en deed een paar stapkes terug ........ en verrek begon 't mantsje ineens te praten hij sei " noh! jou wurde harteluk bedankt hoor!" ....... ik was mie fan geen skuld bewust dus ik sei " hoesu?"......... noh! se 't mantsje "benne ik hier besug om het wereldrekor standbeels speule te probere te ferbetere....... ik hoefde nog maar 10 minuten, ik benne in die tied bekeken, beknepen bespot, in de seik nomen, mien briltsje afpakt en weer opset, honden die teugen mie aan piest hevve, duuven die op mien kop sketen hevve en dan hevve je alles hat komt der sun fervelend mantsje die mij beslist in beweging hevve wul alles kon ik hevve, maar dast mie een tuutsje geve wudest ging mie tog te fer en daarom is mien rekord niet lukt ...... hest nou dien sin?"........ ik was egt ferbaasd en toen begon ik maar wat te klappen en alle mensen klapten met mie met......... " 't mantsje liep laaiend weg ...... en ik sei toen maar teugen de rest van de mensen die stonden te kieken "so mensen morgen om de selfde tied benne we weer terug" en onder luud aplaus benne ik maar weer deurlopen............11 november


't Droevedal

 
Swalk ik daar wat over 't Droevedal sien ik daar een groepke mensen bij elkaar staan, en ik benne heulemaal niet nieuwskierug dat wete jumme..... maar ik denk ik wulle tog eefkes kieke wat daar aan e hand is, komme ik digterbij sien ik dat se wat vonnen hevve bij een opgraving...... dus ik wurm mie wat tussen de mensen deur en seg "ik benne fotograaf kenne ik een mooi fototsje make?"...... seid 't mantsje jaseker wel, want we hevve foor Leeuwarden iets seer belangrieks vonnen" ......... ik denke nog yes, eindeluk hevve ik oek us een primeur! dus het mantsje gaat foor mie staan met een ouwe stukkene pot en seid "best der klaar foor" ik sei "ikke wel!" hij houdt de pot omhoog, ik maak snel een fototsje en hij seid "dit is uniek, we hevve niet alleen een pot vonnen die verskrikkeluk oud is, maar mutte jou us kieke wat der in sit"........... hij doet de deksel deraf en ik kiek........ en wat denke jumme.......... sit daar het eerste ferhaalstsjes boek van Simon de Jong in ............ nou ja seg...............

10 november


Harlingerstraatweg


Op mien dagelukse swalk-toer deur oans mooie stadsje komme ik aan op e Harlingerstraatweg............ wat is dit tog een mooie straat nou!, hier mutte ik eefkes een fototsje van make.......... komt der sun mantsje op e transportfiets met voorop een heule grote mand aanfietsen en die seid teugen mie "oh wat leuk, kenne jou mij oek eefkes op e foto nimme, siet mien vrouwke teminste oek dak wat doene" ........... ik sei teugen um "tuurluk mantsje, maar dan mutte je wel eefkes stil blieve staan" .......... ik pakte mien cameratsje en hoor ineens een klap jong! ik kiek deur mien lenske en denk waar is 't mantsje nou bleven? of su die deurfietst weese ik doene mien cameratsje aan e kant en siene ineens dat 't mantsje op e grond lijt........ ik sei "wat doene jou nou op e grond?" ............ 't mantsje kiekt mie aan vanaf de grond en seid " nou jou seiden teugen mie dat ik stilstaan moest blieve........ noh! dat duurt niet su lang hoor ......... nou je siene 't wel" ......... ik moest der oek wel een bitsje om lagge nou, en ik sei teugen um " ja maar dan sette jou tog eefkes je fuuten op e grond" ....... hij kiekt mie es wat onosel aan en seid " oh ja nou je 't segge" ............

7 november 2014

Een seilboatsje

't leek mie wel weer es tied om 't water op te gaan, 't was oek suk mooi weer........... dat ik sei teugen mien vrouwke "Salle we vandaag weer es eventsjes 't water op?" ....... Mien vrouwke kiekt over her leesbriltsje heene en seid "suden we dat nou wel doene? de foruge keer benne ik overstapt in dat varende autotsje weest nog wel?" ......... "ja dat weete ik nog wel" sei ik "maar ik hevve toen nog wel eefkes leuk aan 't varen weest" ......... ja sei mien vrouwke "ik hevve 't hoort, dou hest oek elk terraske waarst maar komme kest met 't boatsje aandeen niet?"......... ik denke daar gaane ik maar eefkes niet op in...... dus ik sei "maar daarom kenne we vandaag tog wel weer eefkes 't water op?, gaane we nou naar de Grote Wielen, daar benne niet suveul terraskes" .......... mien vrouwke denkt nog wat na en sei toen "Noh! foaruut dan maar, komme ik teminste eefkes deruut nou!" ........ dus wij in oans autotsje op naar de Grote Wielen, daar aankommen set ik oans autotsje op 't parkeerplek en we lope naar 't water waar je boatsjes konne huren..... 't mantsje fan e ferhuur sei "wat fan boatsje wulle jumme huren dan? .......... ik kiek mien vrouwke wat aan en sei "salle we dit keer een seilboatsje nimme? liekt mie oek wel es leuk!" .......... seid mien vrouwke "sins wanneer kest dou seile dan?, dat hevve ik nooit weten"....... ik sei "natuurluk kenne ik seile, huh al jaaaaaaren!" ..... noh! ik hevve een seilboat alleenug maar vanaf de kant bekeken, maar dat hoet sij niet te weten nou! .......dus we lope naar de boatsjes en 't mantsje sei "kiek dit is um dan, mutte ik jou nog eefkes uutlegge hou alles werkt?" ......... ik sei "best gek!, ik benne froeger selfs nog Fries kampioen seiler weest!" ....... op dat moment ging 't bij mien vrouwke mis loof ik, want die sei " Noh! de fermaakst die wel hé?, as terug komst en ik segge met nadruk ast terug komst dan sitte ik bij 't paviljoen iets kouds te drinken oké?" ........ dus ik sei teugen her "Wat dan! gaast niet met dan?" ....... se kiekt mie aan met dat welbekende blik fan her en seid "veul plesier jonge tot straks" ....... en al swaaiend en laggend liep se rigting Paviljoen, nou ik wu mie niet kenne late en stapte in 't boatsje...... 't mantsje duwde 't boatsje fan e kant af en sei "veul plesier, kampioen!".......... ik deed de seiltsjes omhoog en 't mantsje seid "kest dat niet beter op open water doen?"..... ik sei "wuust dou dese kampioen fertelle wat ie mutte doen?" ......... "nee hoor kampioen dat weest selfs wel hé?"sei 't mantsje en swaaide wat naar mie......... 't boatsje was niet foaruut te brannen, dus ik ging staan om e peddel te soeke komt der ineens een wienvlaag om e hoek heene setten en precies in mien seiltsje en kreeg ik een klap in mien nek jong! en foor dak 't deur hat lij ik op e snuffert in e water...... ik kiek wat om mie heene en sien aalemaal mensen aan e kant staan te laggen, dat ik riep vanuut 't water naar 't mantsje "hest oek sien wie dat deen het?, dan salle ik um......" en de mensen lagten nog harder, ik denk ik mutte hier futwese met 't boatsje want ik skame mie doad natuurluk, dus ik klim weer in 't boatsje en verdikkeme 't selfde gebeurde mie weer, ja selfs daarna nog drie keer en toen bij de laatste keer hat ik mien nogt en swom met 't boatsje weer terug naar de kant, ik geef 't mantsje 't boatsje weer terug en sei "vandaag maar eefkes niet, ik komme morgen wel weer eefkes terug, miskien staat der dan wat minder wien nou!.......... ik liet alle laggende mensen agter mie en ging mien vrouwke opsoeke, daar sag ik se al sitten met een lekker koud drankje onder 't parasoltsje op 't terraske, se siet mie aan en seid "best nou al weer terug? vonst 't niet leuk ofsu?"........ik kiek her aan en sei " 't was geweldug!, maar 't is wat te warm weer kien, je switte je doad!"....... Ja seid mien vrouwke "ik siene 't , 't swit druupt die uut de kleren weg"........ nou ja seg!.............


3 november 2014

De sportkeuring

Moest ik naar de GGD foor de sportkeuring…….. dus ik de gimpies maar aan en ik op pad……. Komme ik daar binnen sit daar een vrouwke agter de balie, die keek niet su vroluk…….. “wat is jou name” sei se teugen mij……… Simon de Jong sei ik teugen her, natuurluk seid se weer een de Jong……….. ik sei sitte der meer hier dan? ………. Se kiekt mie aan en seid, “der sitte hier een man of tien en seker negen daarfan heete de Jong, dus gaane jou daar maar bijsitten dan”…… ik denke nog bij mieself dat kenne leuk wurde as se mie oproepe nou…….. na een pooske komt daar een vrouwke aanlopen met wat papieren in e hand en seid “ja Meneer de Jong? Jou benne de folgende”…….. daar hevve we ’t al tien mantsjes waaronder mijself gingen staan, ..….. ’t vrouwke kiekt wat freemd en kiekt op der lystje en seid “oja meneer H. de Jong”…………. vijf mantsjes waaronder ik gingen weer sitten, de andere vijf bleven staan…….. se kiekt nog es op her lystje en seid “meneer H.J. de Jong?”……….. en weer gingen er twee mantsjes sitten, dus moest se weer op e lystje kieken en sei “meneer H.J. de Jong, uut de Cambuurstraat?” ………en toen ging der weer een mantsje sitten en bleven der twee mantsjes over……… noh denkt ’t vrouwke wel heul toevallug dat der twee mantsjes in de Cambuurstraat wone die allebei H.J. de Jong heete ………. Dus se loopt naar ’t eerste mantsje en seid “benne jou H.J. de Jong uut de Cambuurstraat?” …….. ’t mantsje kiekt wat ferlegen naar de grond en seid “ja mevrouw, dat benne ik” ……..” das heul mooi” sei ’t vrouwke en liep toen naar ’t tweede mantsje en sei “en jou benne oek meneer H.J. de Jong uut de Cambuurstraat? “ ’t mantsje kiekt her wat friendeluk aan en seid “nee ik benne H.J. de Vries uut de Eestraat” ………… ’t vrouwke siet um es op en del aan en seid “maar, maar waarom staane jou dan oek op?” met een tog wel wat skerpere toan……… ’t mantsje skrikt wat van her en sei toen “ noh! Iedereen ging staan dus ik meende dat dat su hoorde, nou ja en toen jou met die namen begonnen dagt ik dat ik staan blieve moest tot mien naam aan e beurt was” ………. ’t Vrouwke kiekt um wat aan en de sagst her gewoan denke …… ik hevve foor jou straks wel een ander kamerke…….. na ferloop fan tied was ik oek eindeluks aan e beurt ik stapte daar bij die dokter naar binnen en hij sei “meneer de Jong, gaane jou maar eefkes met jou rug teugen die muur staan en lees dit maar es eefkes op , dus ik kiek en denke das makkeluk “A,B,C dokter”, “das heul mooi en de volgenden?” , noh dat werd een bitsje moeilukker maar ’t ging “D,E,F,G,H dokter”……… oké sei die “en nou de onderste regel?” Noh dat konne ik niet goed sien dus ik sei “made in Honkong dokter” , dat staat tog altied onder aan e poster?......... de dokter draait um om en seid die regel bedoelde ik niet maar as jou sukke kleine letterkes lese kenne dan hevve jou nog heule goeie ogen, en hij ging aan sien buro sitten, “soh” sei die “eefkes een paar fraagkes……. Drinkt u?” ik sei noh! Dat valt wel met dokter” oké sei de dokter “rookt u?” ik sei noh! Dat valt oek wel met dokter, alleenug as ik veul drink”……… hij kiekt mie wat aan maar gaat tog ferder……. Laatste fraag sei die “ hevve jou nog enige belemmeringen sudat jou je sport niet kenne uutfoere?” ik sei ik su ’t so niet wete dokter alleenug mutte der elke keer wel een nieuwe skriever komme as ik besug benne”…….. “een nieuwe skriever?” sei de dokter “man wat van sport doene jou dan?” ik sei ik doene aan darten dokter” ……….. de dokter draaide sig naar de deur en riep “suster? folgende………..” nou ja…………..


30 oktober 2014

Vakansie 

Afgelopen somer suden we eindeluk us op vakansie, mien vrouwke sei nog late we bij dagligt gaan dan siene we oek wat meer........ maar ik natuurluk weer us eigenwies en sei nee we kenne beter 'snagts gaan rieden want dan benne we met dagligt al fer in e buutenland, dus wij de auto en oanse sleurhutsje inpakke en ;snagts suden we om drie uur fertrekke........ toen we 'snagts bij 't autotsje aankwamen was 't su mistig dat ik selfs mien vrouwke stond te roepen, terwyl se naast mie stond kest nagaan! ........ mien vrouwke sei " late we nou maar eventsjes wagte tot de mist wat optrokken is gaane we dan wel weg"........ maar nee ik sei "die mist die trekt sumeteen wel weer op juh!" .......... na een klein stukje riede, ja 't leek wel of we al drie uren hadden reden sei ik teugen mien vrouwke, "dit komt niet goed! ik siene geen hand foor de ogen, en dan sitte ik nog in e auto..... kest nagaan hoe 't buuten is" ....... mien vrouwke kiekt mie aan, met die wel bekende blik en sei "ja ik wulle 't eigeluks niet segge ......maar ik doe 't lekker tog, wat hevve ik die seit?"........... ik knikte een bitsje gefrustreerd naar der en sei "ja, ja dat wete ik nou wel"........ en 't werd een bitsje stil in 't autotsje een klein pooske ferder terwyl ik last fan mien neuske begon te krijen, ja dat krije je hé as 't foorruut steeds digterbij komt, sag ik deur de mist heene folges mij wat tentsjes en sleurhutsjes, dus ik sei teugen mien vrouwke folges mij is daar een kamping, salle we daar wat overnagte? 't vrouwke seid " een kamping? liekt mie stug, suver benne we neffens mij tog niet" ........ik sei "niet seure juh! ik siene 't tog duudeluk?" ....... "hij siet 't duudeluk" seid se en skiet in een onophoudelukke lag........ maar goed ik draai 't weggetsje op we stapten uut en ik sei wat triomfanteluk " siest nou wel der staan allemaal tentsjes en sleurhutten" ........ mien vrouwke siet us goed om der heene en seid "oké 't is wat vreemd maar ik mutte dij geliek geve!" ......... maar sei se der agteraan "wenne der maar niet aan" ......'t konne mie ferder niet skele, ik hat eindeluks geliek ........ noh! sei ik " de beheerder viene we wel as de mist weer optrokken is, we sette um hier fooraan neer kenne we as we weggaane um so weer wegtrekke" we hadden de sleurhut ter plekke en kropen tog nog maar eventsjes onder de wol ......... op een gegeven moment hoorden we geklop aan oanse deur en ik doene 't gedientsje open en kiek naar buuten en sei teugen mien vrouwke folges mij is dat de beheerder en de rest van de kampingsgasten want der staan heul veul mensen foor de deur" mien vrouwke kiekt oek uut 't raam se kiekt en seid "noh! dan salle ik maar eefkes wat koffie gaan setten niet?" ........ en terwyl se dat doet doe ik de deur open kiek de menigte aan en sei teugen 't foorste mantsje "jou benne seker de beheerder?" ...... 't mantsje kiejt mie aan en seit "beheerder?, beheerder?........ ik wete niet waar jou 't over hevve maar jou staane hier op mien terrein" ........ ik denke nog wat leuk niet juh! 't mantsje spreekt oek nog leeuwarders ........ maar ik kiek wat om mie heene en sien dat ik niet op een kamping sta....... maar bij een sleurhutten en tenten dealer op e terrein......... dus ik roep mien vrouwke en seg "nou het is weer mooi hoor! kiek us" ...... mien vrouwke gaat naar buuten en siet om der heene en seid "ja ik dagt vannenagt al na 10 minuten rieden salle we vast niet fer van e stad wese, en de siest 't ... we benne de stad nog niet eens uut....... maar ja ik magge dij niet teugenspreke he?"....... nou jong ik stond sprakeloos !....... "noh seid mien vrouwke teugen de eigenaar "ik hevve nou tog de koffie klaar, eerst maar eventsjes een bakkie niet?" en liep samen met 't mantsje naar binnen ......

.

28 oktober

Gesellig juh

Gesellig juh Og heden, must es kieke is dat nou niet gesellug juh! Hier mutte ik gauw eventsjes een fototsje van make…….. mooi niet juh! De Leeuwarder kermis op e Zaailand …….. must es kieke allemaal bliede en vrolukke kienders die overal wel aan met doene wulle ………. Een pliesjeagent die de boel wat in e gaten houd…….. moekes met hun kienderwagentsjes …….. vaders die stoer met hun seunen lope…… mien vrouwke met her moeke…….. wagt eventsjes mien vrouwke met her moeke? ……….. nou dan mag ik wel make dat ik futkomme foordat se mie sien....……… ik hat nog teugen der seid dat ik te siek was om met hun de stad in te gaan!! ………
26 oktober

Bussjauffeur

Bussjaufeur belt met sien baas en seid " baas we hevve een klein probleemke......... seit de baas een klein probleemke? wat dan?" ..... noh! seid de sjaufeur ik kenne niet verder, mien linker buutenspiegel is kapot ........... noh seid de baas dan riedst eventsjes langs de garage en dan laast der eventjses een nieuwe spiegel opsette......... dat is tog niet su moeiluk? .......... seid de sjaufeur "noh dat lukt oek niet baas......... de baas is laaiend en seid "lukt oek niet?, lukt oek niet? ........ waarom niet? ......... noh! seid de sjaufeur "de heule bus lijd derop"...............26 oktober


Een lekkere dag


Tweede Pinksterdag....... en 't is pragtig mooi weer....... ik denke we gaan der maar weer us een lekkere dag van maken nou........ dus ik sei teugen mien vrouwke , kien pak wat spulletsjes in koffie, frisdrank, wat te eten foor onderweg en een kleed om op te kenne sitte, en oja de kienderkes die mutte oek nog met nou........ dus mien vrouwke die pakte wat in........ nou ja wat in? ....... as die foor één middagje wat inpakke mutte dan liekt 't wel of we veertien dagen op vakansie gaane maar goed, na een half uurke besug weest te hevven met 't inpakken van de auto, konden we eindeluk op weg, teminste as wij nog in e autotsje passe........ nou 't was wat passe en mete maar 't is ons lukt ......... wij konden op weg, de kienderkes agterin begonnen al te singen "we sijn der bijna, we sijn der bijna........." net toen we de eerste vijf meter aflijt hadden, maar goed ik wu se natuurluk niet ontmoedigen dus ik sei " as jumme dat een anderhalf uur vol houwe kenne dan krije jumme nog geliek oek"........... noh mien vrouwke sei "salle ik maar segge hoe we riede mutte?" ........ ik sei "salle we dat nou wel doen? je wete nog van de forige keer? toen suden we naar sandvoort en saten we ineens in Oberlangnau? .......... noh seid 't vrouwke dat kwam omdats doe linksaf ging waar ik sei dat we regstaf moesten......." ik denk ik kenne der oek maar beter niet teugenin gaan jumme wete hoe dat gaat nou...... ds ik sei oké jou magge 't segge,............ o wat was dat een goed idee van mij seg! ........ foor ik 't wist stane we hier op e saailand aan e start van de elfstedentogt met autotsjes ......... ik sei teugen mien vrouwke " hevve je nou je sin, staane we midden in e drukte terwyl ik nou us een keertsje de rust wu opsoeke......... nou je wudde bedankt hoor! ........ ag fent de must niet su seure, hieraan metdoen is veul leuker dan die saaie stomme rust togtsjes fan dij"...... en mien kienderkes gaven hun moeke de steun deur keihard te juigen ....... ja wat mutte je dan hé, je wulle tog oek een goeie vader wese nou....... dus elfsteden hier komme we aan!...... toen we na twee dagen weer thuuskwamen sei mien vrouwke "ik wete nog niet waar 't mis gaane is maar folges mij hevve we meer dan 11 steden sien" ........ ik sei ja gek hé, vonnen jou oek niet dat se freemde namen hadden ...... Dusseldorf, Manheim, Bonn, Bitburg .............


25 oktober


Ik had mien autotsje eventsjes naar de garage bragt


Ik had mien autotsje eventsjes naar de garage bragt foor een grote beurt en ik komme daar bij de dealer op e Harlingerstraatweg ik loop naar binnen en sie daar een mantsje agter de balie sitten........ en ik sei "ik komme mien autotsje eventsjes ophale" ....... 't mantsje agter de balie gaat staan bekiekt mie us van e kop tot teen en seid met een sjagerijnug gesigt "Meneer weet seker dat ie hier goed is? ........ wij benne een Mercedes dealer en niet één of ander Opel of Ford dealertsje hoor!"....... ik denk wat salle we nou krije en op een wat gremietuge toon sei ik teugen dat mantsje "hat 't vrouwke gisteravond een bitsje last van hoofdpiene jong? ........ of konst vanemorgen 't goeie beentsje niet as eerste uut 't bed krije?" ............ ik benne normaal heulemaal niet su maar hij had mie su gremietug maakt met sien opmerkingkjes dat......... maar ik sei teugen um "ik wete niet of jou 't wete jongkje, maar ik komme hier al langer dan dast dou 't dagligt sien hest"....... en foordat 't mantsje weer wat segge konne ging sien telefoon, ik denk nog dou hest massel friend want ik benne nou lekker op dreef....... maar toen 't mantsje de telefoon neerlij was ie ineens heul friendeluk teugen mij en nog geen twee tellen later kwam de baas self met sien hoofd om e deur en sei teugen mie " 't wagentsje is bijna klaar meneer de Jong een kwartiertsje nog ongefeer!" ....... ik sei " das goed dan gaane ik wel eventsjes naar buuten om een sjekkie te roken"........ en toen ik buuten was sag ik aan e overkant een bankje staan ik denk das wel een mooi plekje om te wagten......... toen ik aan mien tweede sjekkie begon sag ik daar aan e overkant, uut die siedstraat een gewelduge mooie Mercedes kommen, ik benne een liefhevver van dit merk dus ik sat der lekker van te genieten en 't autotsje stak over en stopte bij 't bankje waar ik sat te wagten....... ik denk nog oh dat mantsje soekt een straat en wulle dat waarskienluk aan mij frage of ik weet waar die is natuurluk........ maar de deur gaat open en wie sie ik daar uutstappen? jawel 't is 't mantsje wat agter de balie sat....... hij kwam froluk fluitend op mie aflopen en sei " Soh! meneer de Jong, hij is weer as nieuw hoor!" ........ ik sei "ja dat sien ik " ......... "we hevve um oek nog maar een bitsje foor jou oppoetst daar is ie wel van opknapt hé?" sei 't mantsje ........ ik sei "opknapt?, opknapt? ...... jonge jumme hevve wonderen verrigt"....... noh seid 't mantsje "ik benne blied dat jou su tefreden benne, hier benne je sleutels" en hij gaf mij de sleutels en liep weer terug naar de overkant ........ ik liep nog es wat bewonderend om 't wagentsje heene en stapte toen in, noh jonge ik wist niet wat ik sag wat een luxe in dit ding de wust 't niet loofe, ik starte 't wagentsje en reed as een koning naar huus..... toen ik binnenkwam sei 't vrouwke "en is alles goed gaan? hest um weer met kregen? " ......... ik sei "seker wete mutte jou maar es metkomme hoe die der nou uutsiet ....... mien vrouwke ging met mie met naar de parkeerplaats en sei met der handen foor de mond " wat hest nou weer deen? dou weest oek wel dat we niet een nieuwe auto kope kenne, en seker niet sun één!" ik sei teugen mien vrouwke "nee meiske ik hevve dese kregen van hun"......... seid mien vrouwke weer " kregen? kregen? denkst nou egt dat ik heulemaal gek ben of su? ......... maar wagt even, stil us even!" ik sei stil us even? hoesu?"........ seid se "dan kenne ik de sirenes even hore die dij opkommen hale!..... " en foordat ik weer wat teugen mien vrouke kenne segge, komt daar een witte Mercedes de bogt om 't paarkeerplaatske op en stapt der een bekend mantsje uut, jawel diegene die mij 't autotsje metgeven had........ "sorry ik hevve jou de ferkeerde metgeven" seid 't mantsje hier is de goeie en hier benne de sleutels en hij kreeg de slautels van de andere en reed daar weer met weg mij tog wel een bitsje teleurgesteld agter latend...... mien vrouwke siet dat en seid "noh komme nou maar weer met naar binnen krijst een lekker bakkie koffie van mie............ en de must maar su denke, de hest tog nog een nieuwe Mercedes hat........ oek al wat maar foor eventsjes" ik denk ik hevve tog wel een lief vrouwke hé? ..............


22 oktober


Het Vliet op e Tuunen


Swalk ik weer wat deur ons mooi stadsje, en komme ik aan op e Tuunen ......ik sie en denke ja hoor! alles weer op e hasses haalt ....... wat su der nou weer wese? digterbij kommen hevve ik der eerst maar eventsjes vlug een fototsje van maakt..... want werk fasineert mij.... ik kenne der uren naar kieke........ toen ik der klaar met was hoorde ik de twee mantsjes fooraan teugen mekaar prate....... Noh! ik benne van huus uut niet nieuwskierug dat wete jumme, maar ik dagt dit mutte ik eventsjes hore ...... seid 't ene mantsje, wat in e kule staat, "ja jou hevve makkeluk prate .... jou segge dat ik de gries/swarte kabel deruut hale mutte.... en dat ik die swart/griese kabel legge late mutte...... eh! hest wel es naar die kabels keken?"..... seid 't mantsje, wat boven an de kule staat " ja die swart/griese kabel must legge late want anders sit 't heule sentrum sonder stroom nou!" ..... ast die gries/swarte kabel nou op 't balkje lijst dan wip ik um su omhoog" ......... 't mantsje in e kule siet um aan en seid " hest vanemorgen wel 't water uut dien oorkes haalt? ..... of is 't de andere kant opskoten, dien waterhoofd in ofsu! ..... gries/swarte of swart/griese, weest dou 't verskil dan juh!" .......... "tsja" seid 't mantsje "dat must dou tog wete.... dou best de kabelekspert tog?" ......... ik denke die komme der nooit uut met sien tweetsjes en toen sag ik ineens een mantsje midden op e weg staan, ik denke wat doet die nou? staat ie de horlepiep te danse ofsu? ..... ik liep naar 't mantsje toe en sei " wat benne jou daar aan 't doen? ...... of mutte jou nodig naar de wc ofsu? je stane der maar wat vreemd bij...... gaat alles goed?" 't mantsje kreunde wat en sei "noh! nou jou 't segge, ik hevve een verskrikkeluke buukkrampen, ik weet niet hoe 't kenne maar ......." ik sei "das niet best mantsje hevve jou wat ferkeerds eten dan?" hij kiekt mie een bitsje skeef aan en seid " nee juust niet man, ik hevve gister van mien vrouwke heerluke siepelsjeu hat, dat was ongewoan lekker, ik hevve der wel 3 borden vol van hat" ........ en toen kwam der een geluudsje bij 't mantsje vandaan, nou geluudsje? seg maar gerust lawaai, 't was net of de Hells Angels met 20 van die sware moters foorbij reden........ en ik was niet de enigste die dat hoort had want iedereen stond onse kant uut te kieken ........ jaha dagt ik , dit overkomt mij niet een tweede keer, dus ik denk ik mutte hier futwese nou! ........ maar te laat der kwam buuten dat geluud oek nog wat anders opsetten .......... jeetsje 't leek wel of se 't Vliet na al die jaren weer opengooit hadden........ wat een beerput juh! ....... ik benne toen maar gauw de voorstreek overlopen naar huus toe........ en eerluk toen ons huus binnenliep sei mien vrouwke "goh fent..... best bij de boeren op visite weest?" ik hevve der toen alles maar eventsjes uutlijt en skaterend liep se naar de keuken...... en kwam weer terug met een lekker bakkie koffie, sei se "soh 't aroma komt je teugenmoet.........."


21 oktober


Swalk ik daar wat over de Oosterkade


Swalk ik daar wat over de Oosterkade, en 't was een drukte van jewelste dus ik denk nou kenne ik mooi eventsjes een fototsje make nou!....... toen ik dat deen hat dagt ik nog hé gelukkug daar staat een pishokje...... klinkt miskien raar maar hoe mutte je sun ding anders noeme nou ........ noh! en ik moest su nodug dat ik dagt ik mutte die straal maar niet op e muur van 't hokje rigte want dan gaat 't heule muurtsje om......... terwyl ik daar heene loop, loopt der sun oud mantsje foor mie heul langsaam deselfde rigting uut en ik kon maar niet om um heene komme......... toen we om 't hoekje van 't pishokje kwamen, sag ik dat 't ouwe mantsje naar binnen ging en ja hoor daar ging nog sun oud mantsje agter um aan ........ ik denk noh! as die twee net su snel piese as se lope dan kenne ik wel een uurke wagte, en dat kon niet want ik stond egt op knappen ....... ik denk weest wat? ik gaane wel eventsjes agter dat boomke en 't wagentsje siet oek niemand nou.......... jonge wat was dat een oplugting! maar toen ik bijna klaar was werd ik ineens op mien skouder tikt, dus ik draaide mie om en sie daar een pliesje mantsje liek in sien snuffert ...... hij kiekt us langsaam naar beneden ....... en toen weer omhoog ....... toen hat ik pas deur dat ik "bijna" klaar was, maar nog niet heulemaal ........ dus ik kiek naar beneden en sie dat 't pliesjemantsje in een behoorlukke plas stond ...... sien leerskes glommen derover ..... seid 't pliesjemantsje "ja nou benne jou de pineut hé!..... jou wete fast wel dat jou niet agter een boompke piese magge" ........ ik sei "ja meneer de pliesje, maar ik stond op knappen en der staan nou twee ouwe mantsjes in 't pishokje ....... die al een half uur nodig hevve om hunne gulp open te krije ...... laat staan de rest......... Noh! seid 't pliesjemantsje "eigeluks mutte ik jou nou een bekeuring geve"...... ik sei "bekeuring?, bekeuring? waarfoor dat? ........ ja sei de pliesje "omdat jou nou aan 't wildplassen benne"......... ik sei wat is dat nou weer foor flauwekul ik stond heulemaal niet wild te plassen ....... hevve heulemaal niet knoeit ....... ja tot jou kwamen daar skrok ik van" ........ oké sei 't pliesjemantsje "ik geve jou nou een waarskuwing maar laat ik jou niet weer su treffe"......... ik sei "nee meneer de pliesje ..... jou salle mie niet weer su treffe ....... as dit mie weer sal overkomme dan smiet ik 't ouwe mantsje wel 't water in"....... 't mantsje lagte wat en liep weer verder ....... toen ik weer thuus kwam, hevve ik mien vrouwke, onder 't genot van een lekker bakje koffie, 't heule ferhaalt fertelt we hevve lagt en mien vrouwke sei nog "siest nou wel dast een ouwe seikerd best" ......... ik hevve daar maar niet op reageerd ........... se make mij de pis niet lauw!...........


18 oktober


Brommerkes


Op mien dagelukse swalk-toer deur ons mooie stadsje komme ik daar weer us op de Nieuwestad aan, nou benne ik daar vaak maar daar gebeurt oek altied 't meeste as ik eerluk benne...... nou sien ik daar een groepke jongelui en hunne brommerkes, wat een pragtig gesigt jong!, ik denke daar maak ik eventsjes een fototsje van..... terwyl ik dat doene komt er een mantsje op mie af en seid " waarom nimme jou een fototsje van onse brommerkes meneer?...... of benne jou soms van e pliesje?" ........ ik lagte en sei " nee jonge daar hoest niet bang foor te wese ...... ik benne niet van e pliesje, maar ik viene jumme brommerkes su mooi,daar wu ik eventsjes een fototsje van make nou" ......... "oh das wel goed juh!" sei 't mantsje en liep weer terug naar 't groepke .... ik sta nog eventsjes naar de brommerkes te kieken en sie dat 't groepke mien kant op staat te kieken en staan te laggen, komt dat selfde mantsje weer samen met de rest van 't groepke naar mie toe en hij seid " kenne jou wel brommer riede meneer?" ..... ik sei "jonge ik reed al op e brommer toen die vader der nog over na dagt om dij te maken" .......... allemaal lagten se wat, toen sei 't mantsje teugen mie "dat salle wel maar de brommerkes benne wel een bitsje ferandert nou" ......... ik sei "jonge dat kenne nooit veul feranderingen wese!" hij lagt wat en pakt een broomerke en liep der met naar mie toe en seid " nou dat wulle ik metmake gaane jou je gang maar" en gaf 't brommerke aan mij........ noh! ik wu mie niet kenne late nou dus ik stap op 't brommerke start um en ried weg, tot suver ging ut goed........ maar toen ik overskakele wu stond ik ineens stil, ik denk wat salle we nou krije? dus ik start um weer ried weer weg en wu weer overskakele en stond weer stil... nou dit is mie dus 6 keer overkommen en toen dagt ik ik ga maar weer terug naar die jongkjes ik keer mie om en staat der plots een pliesje foor mien neus en die seid teugen mie " kenne meneer wel brommer riede? ...... of hevve jou drank op?" ...... ik kiek um aan en segge "nee meneer de pliesje drank hevve ik niet op, maar dit brommerke is folges mij stuk elke keer as ik overskakele wulle staat ie ineens stil" ....... de pliesje loopt wat om 't brommerke heene en seid "ik siene 't al dit is sun italiaans brommerke en die hevve de fersnellingspook aan e andere kant sitten, jou trappe nou steeds op e rem" .........oh sei ik nou snappe ik waarom die jonges mij hier op wuden late riede, die boefkes......... ik bedankte de pliesjeman en reed weer op 't brommerke naar 't groepke jongelui en reed in volle faart op hunne af en riep " aan e kant der sitte hier geen remmen op!" en deed net of ik op het fersnellingspookje trapte....... noh jonge 't leek de rooie see wel se spatte alle kanten uut om weg te kommen...... 2 van 't groepke sprongen selfs het water in...... en een jonge bleef stokstief en met sien oogjes digt staan, hij was gewoan heulemaal fersteend ..... en ik stond flak for um stil, hij doet sien oogjes open en ik sie een grote natte vlek in sien broek ferskienen....... ik kiek um aan en segge "goh tog maar goed dat ik wete dat de fersnelling en de rem op dese brommerkes andersom sitte hé?" hij kiekt mie aan... maar seid niks, de 2 jongkjes waren deur hunne frienden weer uut e gragt haalt en dweil en dweilnat stonden se foor mie en durfden mie niet aan te kieken, en ik sei toen teugen hun " jumme kenne tog wel dat bekende spreekwoord, Wie een kule graaft foor een ander.........? en in hunne natte plunje en met de kopkes naar benee, knikten se........ mooi niet juh!..........


16 oktober


Wandelskunen


Ik had weer even mien wandelskunen aandeen voor mien dagelukse swalk-toer deur ons mooie stadsje ....... en komme ik hier deur een heul mooi stukje Leeuwarden, nameluk Huizum Dorp, ast 't niet weest dan denkst hé ik benne de stad al uut en sit plotseling in e dorpke, maar nee dit is nou oek egt al Leeuwarden hoor!....... 't het nog wel iets dorpsagtig met sien mooie witte kerkje, de ophaalbrug en mooi dorps-winkelstraatsje over winkeltsjes gesproken........ ik hevve sonet mien laatste sjekje rookt 't pakje is weer leeg, dat mutte niet nou, dus op soek naar e sigareboer ........ hé daar sien ik op e bordsje staan : tabak, groente en fruit hevve ik weer us massel niet juh!, wel een rare kombinasie maar goed dat salle mij een sorg wese......... dus ik naar binnen, wat leuk juh! se hevve hier nog son ouwe bel aan e deur hangen foor as der mensen binnen komme weest wel!....... maar goed sien daar een vriendeluk uutsienend vrouwke met haar kiendsje bij de toanbank staan, en dat kiendsje sit maar naar die heerlukke eerdbeikes te kieken en moeke is net aan 't betale ......... seid dat kiendsje teugen moeke " magge ik wat van die lekkere eerdbeikes moeke?, die benne tog su lekker" ........ "nee dit keer niet jongkje, dat kenne nou niet lije" seid moeke...... en 't kiendsje stond su beteutert te kieken bij die eerdbeikes, dat konne ik niet over mien hart verkrije, dus ik sei teugen moeke "eerdbeikes benne su gesond foor de kiendsjes, dus nimme jou maar sun lekker dooske eerdbeikes met dan betale ik se wel" ......... en 't kiendsje stond te dansen en te springen "ja moeke ja" ...... en ik sei teugen 't kiendsje "soeke jou maar 't mooiste dooske uut hoor!" en heul aandagtig sat 't kiendsje naar de dooskes eerdbeikes te kieken en pakte der uuteinluk één dooske tussenuut .......... Noh! seid de ferkoopster "salle ik der dan nog eventsjes een mooi puudsje omheene doen? ........ en moeke seid " wat segge jou dan teugen die friendelukke meneer? ...... 't kiendsje komt naar mie toe, kiekt mie aan met een paar grote ogen en seid teugen mie " dankewel meneer, mien broerke en mien suske viene de eerdbeikes oek su lekker hé, dus bedankt oek names hun meneer"....... en 't kiendsje liep dansend en springend de saak uut naar buuten toe, gevolgt deur sien moeke.......... en "t vrouwke agter de toanbank kiekt mie wat froluk aan en se sei met een glimlag om der gesigt "en waarmet kenne ik meneer helpe?" ik sei "doene jou mij maar een pakje sware sjek"........ "maar wij ferkope heulemaal geen sjek" sei 't vrouwke....... ik sei "geen sjek ? geen sjek?....... maar op jumme bordsje buuten staat tog egt tabak, groente en fruit?" .......... 't vrouwke begint wat te laggen en seid " nee meneer begriept 't ferkeerd, wij heete J.Tabak en wij ferkope groente en fruit" ........ ik kreeg natuurluk een kleurtsje en sei "ja dat had ik oek wel deur hoor 't was maar een grapke...... ik mutte oek maar een dooske van die heerlukke eerdbeikes hevve".......... 't vrouwke lagt wat en soekt een mooi dooske eerdbeikes foor mie uut....... ik groete her friendeluk en ging weer naar buuten, noh! denk ik nog in de Schrans sit wel een sigareboer ........... en mien vrouwke is fast wel blied met de eerdbeikes ................


13 oktober


Swalk ik daar over de Nieuwstad


Swalk ik daar weer us over de Nieuwestad, siene ik daar allemal mantsjes druk aan e werk, dus ik denk.... ja hoor tied foor een aksiefototsje........ nadat ik dat deen had vroeg ik aan 't mantsje die onder de trap vasthield wat benne jumme hier allemaal aan 't doen? seid 't mantsje "noh we hange de feestferligting alvast op nou" ........ ik sei "oja dat is bijna oek alweer su ver hé?" ja seid 't mantsje "en suas jou siene kenne hevve nog heul wat te gaan"........ ja sei ik "ik siene 't nou dan wense ik jumme nog veul sukses mannen!" en ik steek mien hand uut naar 't mantsje, hij pakt mien hand en we skudden de handsjes......... maar dat had ie beter niet kenne doen, hij hield die trap niet foor niks vast nou........ jonge 't leek wel een polstokspringer dat mantsje op e ladder, hij verloor sien evenwigt en greep naar de paal dese stond oek nog niet vast dus hij ging met paal en al rigting water en wij stonden verbaast te kieken en ons af te vragen, haalt ie nou wel de overkant of niet.... en dat mantsje hing daar in die houten paal boven 't water en ja hoor halverwege 't water......... daar ging de paal ineens naar regts, de siest dat oek wel us as die polsokspringers iets niet goed doen........ het mantsje had al een bitsje idee wat der gebeuren ging folges mij want hij trok een heul benauwd kopke, asof ie nodig naar de wc moest maar niet kon weest wel! en sien petsje ging een bitsje skeeft op sien kopke staan en ja hoor daar ging ie..... as in een fertraagde film donderde die soh 't water in en ging ie kopke onder........ sien alpinopetje dreef in e water........ 't was sun komish gesigt en iedereen lag over de grond te rollebollen van 't laggen, ik oek hoor ........ 't mantsje kwam weer proestend boven water en wat ie op sien kop had ik weet 't nou nog niet maar goed....... hij riep help ik kanne niet swemme, ik denk dat is niet su leuk dus ik pak de ladder en set die teugen de walkant aan........ 't mantsje klimt omhoog via de ladder....... maar de lol was nog niet over...... 't mantsje klom tree foor tree naar boven, maar dat was nou juust 't probleem, ik denk dat de bojum van de gragt uut modder bestond want terwyl die omhoog klom sakte de ladder steeds verder weg....... must die dus foorstelle dat ie wel met de treden omhoog klom maar niet verder uut 't water kwam......... noh! dat was een hilaries gesigt natuurluk,..... gelukkug was er nog een mantsje die slim was en die ging op sien buukje op e kade leggen stak sien hand uut ......... en 't mantsje kon nog net sien handsje vastgriepe foordat de ladder heulemaal onder water verdwenen was......... 't verskrikte mantsje werd weer op e kade hesen en stond daar nog even na te druupen........ en ik sei teugen um "alles goed mantsje? wat hevve jou ons skrikke laten seg!"........ hij kiekt mie aan en seid "ik hevve jumme skrikken laten?....... wat dagst dan van mij? " ........... en ik siene nog sien alpinopetsje in e water drieven...... ik denk laat ik maar niks meer segge...........


12 oktober


De kapper


Noh! 't wurd wel weer us tied foor de kapper, mien haar begint al alle kanten uut te spruten...... ik hevve wel vaak mien hoedsje op, maar je sette um oek wel us af nou? ........... nou as 't dan alle kanten begint uut te wiesen, dan muute der wat aan deen wurde tog? ........ nou moest ik maar us een keertsje naar dese kapper wurd mij ferteld, niet waarom....... maar daar su ik self wel agter komme, het moest oek een heule goeie kapper wese ...... noh! om dat pruukje van mij weer wat in model te krije mut de kapper een kunstenaar wese dus probere maar .......... toen ik binnen kwam sag ik dat 't wel een bitsje druk was, maar ik denk ah! kent skele juh! ik hevve immers alle tied ik wagt wel eventsjes ....... dus ik gaane daar sitte n en daar sitte nog twee mantsjes, een dikke en een dunne mantsje, druk met mekaar te praten en jumme mutte nou wel wete dat die grote oorkes van mij net antennes benne ik vang altied heul makkeluk gesprekken op, su oek 't gesprek van dese twee mantsjes........ seid die dikke teugen dat dunne mantsje " seg hoe komme jou nou tog su dun?" noh! seid dat dunne mantsje "dat komt omdat ikniet trouwt benne....... elke keer as ik thuus komme, sla ik de koelkast open....... sie ik dat der niks inlijt ...... en dan gaane ik van ellende maar naar bed toe"......... oh! seid 't dikke mantsje "ik benne juust su dik omdat ik trouwt benne........ iedere keer as ik thuus komme........ sla ik 't bed open..... noh! dan gaane ik van ellende maar naar de koelkast!" ........... nou jonge ik beskeurde mie toen ik dat hoorde, se moesten mij van de grond skrape ......... oh! seid 't dikke mantsje met een broadnugter gesigt " folges mij is hij oek trouwt!"........ toen sei de kapper teugen mij "meneer jou benne aan e beurt, ga maar alvast sitten"......... ik sei teugen de kapper "noh! folges mij benne die twee mantsjes hier eerder dan mij" .......... waarop de kapper weer sei "nee die twee die mutte jou maar fergete, die komme hier elke dag een praatsje make........ se hore gewoan bij 't meubilair!"........ dus ik ging sitten en sette mien hoedsje af ..... seid de kapper teugen mie " soh! wie het hier su besig weest?....... of hevve jou toevalug in e gras lijt....... toen de DSW net besig was met 't maaien van 't gras? tsjonge! tsjonge" ............ en de twee mantsjes skiete su in de lag....... sudat 't dikke mantsje met stoel en al agterover donderde ........ wat nog veul meer gelag met sig met bragt, "kiek sei de kapper humpty dumpty flikkert oek weer van 't muurke af" ....... nou toen konden se mij oek wel bijmekaar rape......... wat een gesellugheid niet juh!.......... hier gaane ik vaker heene!..............


10 oktober


De Bollemansteeg


Op mien dagelukse swalk-toer deur ons stadsje, wu ik eens deur onse pragtige binnenstad lope.......... en toen kwam ik uut in e Bollemanssteeg en sag daar dit tafereeltsje, dus ik heul snel een fototsje make nou!........ 't is tog geweldug dat kienderkes sig kenne fermake met leedfermaak ........ kiek op e grond fooraan lijt een beurs met wat papiergeld derin, teminste dat liekt derop ........... 't mantsje op e fiets denkt dat oek en wulle remme ...... dit gaat niet heulemaal goed en hij trapt deur sien remkes heene en probeert al vloekend de beurs en natuurluk mij nog te ontwieken ......... en komt met een klap teugen 't pand agter mij tot stilstand......... ik draaide mie om en vroeg "alles goed?" 't mantsje kiekt mie wat boas aan en seid "ja natuurluk su stap ik altied af, nou goed?" ........ ik draaide me weer om en 't mantsje reed al vloekend verder.......... toen kwam der een wat "fors" mantsje met een hoedsje op en die siet oek die beurs legge, hij denkt natuurluk, die is foor mij.......... en set sien stok op e beurs, maar op dat moment trekke die kienderkes natuurluk net aan e touwtsje en 't leek wel een fertraagde film ........ van een groot gebouw dat langsaam neerstort! ........de kienderkes gierden 't uut en 't mantsje probeerde sigself weer overeind te krijen .......... oek dit leek weer een fertraagde film ....... vanuut de stand van op hannen en fuuten ging de kont omhoog en via de steun van sien stok, kwam oek de rest van sien forse lighaam omhoog....... hij draaide sig naar de kienderkes en dese skrokken tog wel even........ 't leek net asof se teugen de Oldehove aankeken ..... maar 't mantsje liep naar opa toe, die oek eerst even bij moest komme van 't laggen, en 't mantsje sei teugen opa "benne jou niet te oud foor dese flauwekul?" ...... Noh! seid opa "je benne nooit te oud om te laggen....... en eigeluks oek nooit te oud om wat te leren tog?" ....... oh! seid 't mantsje "en wat bedoele jou daarmet?" ......Noh! seid opa "ik denke niet dat jou su gauw weer us jou stok op e onbekende beurs salle sette of niet soms?" ........ al mopperend ging 't forse mantsje weer verder........ iedereen skaterlagend agterlatend inclusief mijself ........... Leedfermaak......... 't blieft 't mooiste fermaak....... ...


9 oktober


De Rijkspliesje


Nou wurde ik vanemiddag belt deur de Rijkspliesje, dus mien vrouwke seid teugen mij "wat hest nou weer uutspookt?" liefke ik hevve niks deen!"....... "niks deen? Niks deen?"sei se, "nee se belle die even op om te vragen hoe 't met die gaat ist nou goed!"......... en al mompelend liep se de kamer weer in...... dus ik nimme de telefoon en segge "hevve ik wat ferkeerd deen meneer?" ..... seid 't mantsje aan e andere kant van de lijn "nee hoor. maar jou hevve sukke mooie fototsjes van de nieuwe wagentsjes van de brandweer maakt hevve ik hoort, sudat ik jou even vrage wu of je oek sukke mooie fototsjes van onse nieuwe wagentsjes wulle make!....... ik slaakte een grote sugt van oplugting, en sei "natuurluk segge jou maar waar ik wese mutte en dan komme ik der su aan!"......... noh! seid 't mantsje komme jou maar naar 't buro dan soeke wij wel een mooi plekje daarvoor" ....... ik sei das goed ik komme der su aan!"....... na ongeveer een kwartiertsje sta ik op 't hoofdburo van de Rijkspliesje en segge teugen een lieftallige vrouwke aan de balie, "hallo mien name is de Jong en ik komme een paar fototsjes maken van jumme nieuwe voertugen!"......... "oja meneer de fotograaf sei se, ik hevve hier een papierke hier foor jou, daar staat een adres op waar jou naar toe mutte"........ ik denk nog , wat geheimsinnig niet juh!, dus segge ik teugen dat liefe vrouwke " en dit berigt vernietigd sigself binnen 10 seconden?" ........... se kiekt mie aan met een blik asof se segge wulle, waar hale se sukke mensen tog vandaan? .......... maar goed ik naar 't opgegeven adres en ja hoor daar staan 3 buskes en een pliesjeauto en een pliesjemotor klaar......... dus ik loope naar se toe en stel mie even foor as de fotograaf, se kieke mie aan en één van hun sei "dat salle we wel even kontrolere kenne jou je indentifisere? dus ikgeef um mien riebewies en hij loopt der met naar de pliesjeauto en kontroleert mien papieren....... in de tussetied set ik iedereen op sien plek met sien voertuug foor 't fototsje en komt 't mantsje terug, geeft mien papieren weer terug en gaat oek bij sien voertuug staan, ik maak een paar fototsjes....... kon makkeluk midden op de weg staan daarfoor, want der kwam nie een kop langs, nee iedereen dagt natuurluk dat der een controle was ofsu........ noh! sei ik "ik benne klaar hoor, dus jumme kenne der wel weer vandeur gaan........ de mannen stapten allemaal in hunne buskes en op e motor, behalve die met de pliesjeauto ........ "hij seid teugen mie "is dat jou autotsje? , die witte daar?" ik sei "ja dat klopt maar hij is niet te koop hoor!" en ik lagte wat....... nee seid 't pliesjemantsje maar hij wurd wel wegsleept"........... en ik denk wat krije we nou? ..... ja sei 't pliesjemantsje toen ik jou name kontroleert hevve, hoorde ik dat der nog wat boetes openstonden, dus tenzij jou 150 gulden kenne betale, anders gaat 't autotsje met ons met" ......... ik denk dat hevve ik weer...... helpe je de pliesje us een keertsje en wat krije je dan as dank?????......................


7 oktober


De bloemetsjesmerkt


Ik sei teugen mien vrouwke, "salle wij saampkes us even naar de bloemetsjesmerkt?" mien vrouwke kiekt mie us aan asof ik russies spreek ofsu en seid " wat seist dou daar nou?", nou wete ik dat se nog steeds heul goed hore kenne, selfs nog sonder bril, dus ik seg "je hevve mie wel hoort tog?".......... jawel seid se "maar ik kenne 't gewoon niet loofe wat ik hoorde..... dou met naar de bloemetsjesmerkt? nou de wonderen benne de wereld nog niet uut dus"......... noh1 sei ik " 't hoet niet hoor!" ...... nee seid se "daar komst nou niet meer onderuut" ....... dus de wandelskunen maar aan en op naar e merkt........... maar toen we daar aankwamen de wust 't niet loofe .......... wat een mensen juh!........ ik sei teugen mien vrouwke "der is geen bloemetsjesmerk maar een mensenmerkt" ........ noh! seid mien vrouwke "miskien kenne ik dan nog wat foor die krije" ........ ik hevve maar net deen of ik her niet hoorde en pakte der handsje vast........ se kiekt mie wat vreemd aan en seid "wat doest dou nou? ...... hoe ouwer, hoe gekker niet juh! " ik sei "nee je mutte der niks agter soeke maar anders rake je mij nog kwiet in de drukte nou!" se kiekt mie aan en seid "dat is mie in al die 32 jaar nooit lukt, dagst dat 't mie nou wel lukken ging dan?" ....... maar goed wij de merkt op en de wurdst daar gewoon van kraampke naar kraampke duwt, want ik had gewoon 't gevoel niet dat we self liepen.......... en mien vrouwke seid "goh must daar es even kieke, dat benne mooie bloemkes foor in e kamer", nou mutte ik eerluk segge.... ik hevve heulemaal geen bloemkes sien, alleenug maar ruggen, hoofden, petsjes en hoedsjes, maar waar ik oek heene keek...... geen bloemkes..... mien vrouwke hat skienbaar mien handsje loslaten of su .... maar ik was se ineens kwiet...... ik denk nog hoe viene ik die hier ooit weer terug, dus ik soek een heule grote hoge paal en benne derin klommen ........ su kon ik 't beter ofersien nou!......... toen ik der bovenin sat hevve ik eerst nog even een fototsje maakt, toen dagt ik weest wat? ik roep her wel even, dus ik skreeuw naar beneden her naam, nee ik sag der nog niet...... dus ik roep nog een keer en segge der agteran "as jou mie hore kenne steek dan even je hand omhoog......... nou jong 't leek wel een wave....... iedereen stak de hand omhoog, dus ik denk dit wurd um oek niet........ ik de paal weer uut en hevve maar een teraske nomen en een lekker biertje....... terwyl ik daar su sit in 't sontsje denk ik nog ...... tog wel leuk son middagje naar de bloemetsjesmerkt..........


3 oktober


Tandsjes


Ik swalk weer wat deur de stad, om een mooi fototsje te kenne make nou!, sien ik ineens bij een skoolgebouw dit staan! ........ de skooltandarts........ noh! mij vliege gelyk al de griebels over de grabbels alleenug al bij 't sien dervan hé ......... dus ik maake der maar gauw even een fototsje dervan en hoor ik de tandartsasistente teugen de kienderkes seggen "wie is der nou aan e beurt? ........ "jou denke tog niet dat ik nou naar binnen ga hé! ......... waarop de assistente wat laggend seid " jou hoeve niet bang te wese jongkje, der gebeurt niks hoor, we kieke alleenug maar even naar dien tandsjes dat der geen gaatsjes insitte en of der goed poetst wurd meer niet hoor......... noh seid 't jongkje "ik dus niet, want ik sitte heulemaal niet op dese skool, onse skool is folgende week aan e beurt"........... oké seid de assistente "dan siene ik jou folgende week wel"....... nou nee, seid 't jongkje "daarom benne ik nou hiere om jumme te fertellen dat ik folgende week siek benne"........ oh! seid de assistente "wete jou dat nou al dan?" ..... ja seid 't jongkje "ik voele nou al een ferkoudheidsje op kommen, griepke denk ik" .......Ik denk dat jongkje is net sun held as ikke, dus denk ik wacht maar jongkje totdat je wat groter benne......... Ik was nameluk forige week nog bij de tandarts, dat begint al in de wagtkamer 't is daar doodstil en niemand seid wat........ van de senuwen natuurluk......... komt de assistente binnen en seid " Meneer de Jong? komt u maar hoor! ....... en dan is der geen ontkommen meer aan hé? ...... as je dan binnen komme seid de tandarts "gaane jou maar even sitten de Jong ....... oek so optimistisch sitte noemt ie dat....... je legge tog gewoon magteloos agterover? ....... en dan legge jou der su magteloos agterover en dan gaane su met sien tweeën agter je staan te smoesen....... je kenne net niet hore wat se segge, maar 't klinkt altyd heul ernstig......... wat hevve ik daar tog een gruwelukke hekel aan.......... dan komt ie naar je toe en seid " doene jou de mond maar even open......... een bitsje verder"......... en dan vraagt ie "hoe is 't met de familie?"............. en daarna pakt ie die "haak" en daarmet mut ie tussen tanden en kiesen, tenminste das de bedoeling........ maar meestal sitte die dan in je tandvlees......... en dan komt die boor met dat verskrikkeluk geluud........... doet ie der nog een nieuw boortje derin, de forige deed natuurluk geen piene genoeg......... totdat je AUW! skreeuwe en dan seid ie "ja spoele jou maar even" .......... ik hevve sun hekel aan e tandarts hé, weest wat 't is? .......... hij werkt mie su op e senuwen hé!...........


1 oktober


Winkelen in e stad


Benne ik weer us even een keertsje gesellug met mien vrouwke aan 't winkelen in e stad, en we benne tog maar met 't autotsje gaane, want we twyfelden of 't droog su blieve........... ik sei teugen mien vrouwke "mutte jou nou us even sien, toen wij hier aankwamen stonden der miskien tien autotsjes en nou staan der wel sun vyftug!, wat! wel meer folgens mij" ......... ja seid mien vrouwke "weest nou nog wel waarst um neer sest hevve?" ........... ik sei " nee jou onthouwe tog altyd waar je um neer sette? daar hou ik altyd rekening met" oh sei mien vrouwke "dus rekene kest wel" ....... ik sei "tuurluk wel!" mooi sei se 'reken der maar niet op!" ........... as je mij nou seid hadden dat ik self moest onthouwe waar die stond?"......... se kiekt mie aan met dat wel bekende blik van der en se sei " jou gaane mij nou niet de skuld geven, terwylst self fergeten best waar dast um neer sest hevve tog?" ......... ik keek der aan en sag dat dit sun momentsje is dat je beter heulemaal niks meer segge kenne........... dus ik sei " blieve jou hier maar even rustug staan kien, dan soek ik um wel even op" noh! sei se teugen mie " dou denkst tog oek niet dat ik oek nog maar één voetsje verset?" .......... ik liep deur en mompelde nog "nee dat salle oek niet" ....... maar mien vrouwke is su skerp en hoort alles nog sonder bril, dus die roept naar mij " wat seidest daar? ik hoor die wel hoor!" , dus ik roep maar gauw terug " ik sei ik sie um niet!", toen hoorde ik her nog wat mopperen en ik ging verder met soeke......... komt der een mantsje aanwandelt en die siet mij soeken en seid " wat nou is meneer wat verloren?" .... ik sei "ja mien autotsje " oh seid die man die siest niet su gauw over de kop dat mutte tog wel lukke , wat van merk is 't ?" ik sei "een volkswagentsje" ........ oei seit 't mantsje dan wense ik jou nog heul veul geluk want meer dan de helft van de autotsjes die hier staan benne volkswagentjes!" .......... en 't mantsje liep toen maar weer verder, en plots ja hoor daar sie ik mien autotsje staan, op e stoep voor 't geregtsgebouw agter die takelauto, dat ik nou niet onthouden hevve dat ik um agter een takelauto had staan ....... stom niet? ...... maar wagt us even agter een takelauto? ......... der stond heulemaal geen takelauto en foor dat ik erbij kon komme reed de takelauto weer weg.......... met mien autotje in e takels ik hevve der nog even agteraan lopen......... maar dat rest niet jong!........ nou ik wist waar ik um weer kon weghale dat was geen probleem........... maar hoe fertel ik 't mien vrouwke das een groter probleem .................


30 september


Grote Billboards


Op mien dagelukse swalktoer deur ons mooie stadsje, komme ik uuteinluk uut op e Voorstreek en siene plots dit ......... 't lykt verdikkeme wel Amerika hier, met die grote Billboards en dat terwyl de gemeente su op borden teugen is....... as je een kleine selfstandige ondernemer benne, suas hier veul sitte op e Voorstreek, is 't verskrikkeluk moeiluk om een reclamebordsje op of aan dien gevel te magge plaatsen, en dan must hier us kieke der sitte hier wel 40 reclameborden omheene en 't benne oek geen kleintsjes......... dus ik hier een fototsje van maake en op naar de gemeente........ kom ik op e gemeentehuus en 't was een keertsje egt rustug, dus ik gelyk maar naar één van die loketten........ sit der sun mantsje met één hand onder sien hoofd, asof die heul swaar was, en met sien ander handsje sat ie wat te trommelen ......... dus ik sei teugen um "wat benne jou daar aan 't doen?" hij kiekt mie us aan en seid " dat siene jou tog, ik benne aan 't trimmen" ........... Oh! sei ik "dan salle jou vast wel heul moed wese as jou vanavond thuuskomme" ...... toen ging 't mantsje regtop sitten en sei" komme jou hier oek met een reden, of benne jou van huus uut son komiek?" ......... ik denk oh,oh nou hevve ik um op sien sieltsje trapt, nou magge ik wel uutkieke..... dus ik sei " oh ja nou jou 't segge ik wulle eigenluks even iemand spreke die over de borden gaat hier in Leeuwarden" .......... hij seid "das goed ik sal even iemand van de afdeling verkeer belle"......... ik sei "nee 't gaat niet om verkeersborden maar om reclameborden" ........... oh! sei 't mantsje "wuden jou reclame maken?" ......... dus ik sei "nee ik wu geen reclame make, maar ik wu wat over die borden wete"........ hij sei " noh! se benne vaak vierkant, regthoekig of rond en der staat dus vaak reclame op en sitte op, of hange aan e gevel!"............ ja ik sei "dat benne allemaal dingen die ik oek wel wete" .......... noh! seid 't mantsje "waarom vreege jou 't mij dan?" ........ ik sei "ik wulle iemand spreken over 't plaatsen van die borden"........ Noh! seid 't mantsje "dan benne jou hier heulemaal ferkeert, dan mutte jou een bedrief hevve die se plaatst" ........... nou toen hevve ik 't maar opgeven en benne weer naar buuten lopen............. snappe jumme nou wat ik bedoele? ............


27 september


Parkeerproblemen Jelsummerstraat?


Swalk ik daar wat deur de Jelsummerstraat, sie ik ineens dat 't verskrikkeluk druk is bij 't GGD gebouwtsje ik hevve mien cameratsje bij de hand en denk ik maak hier maar even een mooi fototsje van en daarna natuurluk su as vanouds maar weer even luustere naar wat de vrouwkes allemaal te fertellen hevve.......... der komme der twee vrouwkes mien kant op lopen en die ene het wat moeite op e stoep te komme, seid dat andere vrouwke "folgens mij benne jou deur de veerkes heene sakt, of hevve jou der een verlagingsset op kogt? " ........... Ja seid 't ene vrouwke " dan liekt ie een stuk sportiefer nou!"............. noh! seid 't andere vrouwke dat is miskien wel su, maar 't ryd foor geen meter in e stad met al die stoepkes!....... nee dan maar een wat minder sportief uuterluk maar ik kenne wel regtop lope, en de stoepkes benne geen probleem foor mij" ........ Aan e overkant benne twee vrouwkes een parkeerplaatsje aan e soeken en even wat verderop staat een vrouwke de boel in e gaten te houwen, zij is folgens mij de parkeerwagtster ............. 't vrouwke foor 't gebouw het waarskienluk een parkeerbon kregen, en siet wat boos in e rigting van de parkeerwagtster ............... de twee vrouwkes die midden op e weg staan, benne folgens mij aan 't onderhandelen over de prys van de baby, want één van hen skrikt dervan dat ik een fototsje sta te maken ........het vrouwke wat een bitsje digt langs de stoep loopt het een klein kiendsje aan e hand, en dat kiendsje siet wat bangug naar 't gebouw en roept "ikke wulle niet moeke, ikke wulle niet!" ......... en moeke seid geruststellend " nee hoor liefje jou hoeve ook niet, 't was dit keer alleenug foor jou suske" .............. maar 't kiendsje houdt tog wat wantrouwend 't gebouwtsje in e gaten, je wete maar nooit!............. maar 't parkere daarsu dat is egt een probleem, as je 't nou su een bitsje bekieke is 't bijna 't selfde as op een saturdagmiddag op 't zaailand .......... even een middagje Jelsummerstraat .....................


25 september


Halve prijzen


Confectie en Hoeden Swalke ik daar weer wat over de Nieuwestad, siene ik plots een heul groot bord bij V&D hangen........."Halve prijzen, Confectie en Hoeden" staat der met grote letters op ........ ik denk dat komt mooi uut! want ik benne wel weer aan e nieuw hoedsje toe en dan nou foor de helft van de prys ......... dus ik naar binnen, noh! ik was skienbaar niet de enigste die 't bord sien had ....... sjonge, sjonge wat een mensen ...... maar geen geseur, op naar de hoedsjes!, maar daar was 't nog drukker ........ 't leek wel of heul Leeuwarden een nieuw hoedsje moest hevve, maar goed toen ik eindeluk bij de hoedsjes kwam sogt ik een uut en keek in de spiegel of die mij wel stond eindeluk had ik een fonden die mij wel leuk leek, maar ik sie naar de kassa en daar stonden verskrikkeluk veul mensen, dus ik den weest wat? ik ga eerst nog even naar beneden naar de supermarkt om nog even wat boodskapkes te doen, dan hevve ik dat maar had nou!, as ik daar met klaar benne sal 't wel niet meer su druk wese........ dus loop ik de trap af naar beneden, wurd ik daar heulemaal ondersteboven lopen deur een oud mantsje met een plestik taske in sien handsjes, ik denk wat krije we nou? .......toen ik eindeluk weer overeind kropen was, wurd ik daar weer ondersteboven lopen, dit keer deur een lange man met een lange regenjas aan .......... noh! die kon ik wel, dat was de winkelresersjeur van V&D nameluk, dus ik der agteraan, want ik wu natuurluk wete wat der aan e hand was ............ buuten aankommen en ongeveer drie winkels verder sie ik dat ie 't ouwe mantsje te pakken het ........ "waarom hevve jou dat pikt?" seid de resersjeur teugen 't ouwe mantsje ..... noh! sei 't ouwe mantsje " ik hevve honger, maar geen geld meer"....... de resersjeur siet in e plestik tas en siet alleenug maar een paar boodskapkes .......... hij siet 't ouwe mantsje aan, geeft um de plestik tas en seid " LOPE, lope of dien leven der vanaf hangt" ........ het ouwe mantsje seid heul vlug "dank je wel" en hij begint te lopen jonge! of de duvel um op e hielen sat ........ de resersjeur staat de ouwe man nog even na te kieken en nog wat na te puffen dat ik liep naar um toe en sei " wat viene ik dat mooi van dij......... dat laat sien dast tog een hart hest" ........ hij kiekt mie aan en seid " ja, ja en nou mutte ik jou seker oek lope late"........ ik kiek um aan en seg "hoesu?" .... noh! seid ie dat hoedsje wast daar op hest, hest waarskienluk niet betaald, want 't kaartsje hangt der nog aan" ......... ik doe mien hoedsje af en bekiek um eens goed en ik sei " maar dat hoedsje is heulemaal niet van mij" ........ Nee seid de resersjeur " dat klopt die is van V&D" en hij pakte mie bij de arm en nam mie weer met naar binnen......... nou ja!............